Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Samorządy będą miały więcej czasu na ustalanie nowych obwodów łowieckich

Obrazek

W Sejmie pojawił się projekt ustawy, który daje samorządom więcej czasu na podział województw na obwody łowieckie. Dzięki temu nie dojdzie do paraliżu działań myśliwych oraz rozlaniu się kolejnej fali afrykańskiego pomoru świń po kraju.  

wk11 lutego 2021, 19:10
Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zmieniająca ustawę Prawo łowieckie. Jego sprawozdawcom jest przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.

Bezpośrednim powodem podjęcia inicjatywy legislacyjnej jest zagrożenie wygaśnięcia dotychczas obowiązującego podziału Polski na obwody łowieckie i obowiązujących umów dzierżawy obwodów łowieckich przed dokonaniem przez sejmiki województw nowego podziału województw na obwody łowieckie i przeprowadzeniem procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich.

Sejmiki i powiaty a prawo łowieckie


Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z 20 grudnia zeszłego roku zobowiązała sejmiki województw do dokonania takiego podziału do 31 marca 2021 r. Po tej dacie tracił ważność dotychczasowy podział. Problem w tym, że niektóre sejmiki sygnalizowały, że nie zdążą na czas dokonać takich uchwał. A to mogło doprowadzić do paraliżu działań myśliwych.  

Do końca stycznia 2021 r. uchwały w sprawie podziału województw na obwody łowieckie podjęto jedynie w siedmiu województwach: opolskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim.

- Utrata ważności obowiązującego podziału województw na obwody łowieckie, przy równoczesnym braku możliwości ponownego ich wydzierżawienia związanego z niedokonaniem nowego podziału województw na obwody łowieckie doprowadzi do sytuacji, w której na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niemożliwe będzie prowadzenie szeroko pojętej gospodarki łowieckiej – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Dlatego wnioskodawcy zaproponowali, aby sejmiki mogły do 31 grudnia 2021 r. dokonać podziału województw na obwody łowieckie. Dzięki temu dzierżawcy obwodów łowieckich będą mieli więcej czasu niezbędnego do przejścia procedury związanej z wydzierżawianiem obwodów łowieckich oraz zawarcie umów dzierżawy przed rozpoczęciem kolejnego łowieckiego roku gospodarczego 2022/2023.

Nowelizacja potrzebna od zaraz!


Ważne Tematy