Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Uwaga! Populacja bobra wzrosła pięciokrotnie!

Obrazek

Pogłowie bobrów szybko rośnie podobnie jak wysokość odszkodowań za szkody przez nie wyrządzone. Niestety planowany odstrzał mocno kuleje. Tymczasem mieszkańcy terenów najbardziej narażonych na działalność tych zwierząt apelują o szybkie działanie.

wk7 grudnia 2022, 20:23
Z informacji przedstawionej ochrony przez ministerstwo infrastruktury posłom z sejmowej komisji ochrony środowiska wynika, że bóbr europejski występuje na terenie całej Polski, a w ostatnim dziesięcioleciu gatunek ten znacząco się rozprzestrzenił. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w latach 2000-2020 populacja bobra wzrosła pięciokrotnie i w 2020 osiągnęła około 142,5 tys. osobników i ulega dalszemu wzrostowi
– Gatunek ten coraz częściej osiedla się w stosunkowo niewielkiej odległości od siedzib ludzkich, a przez swoją działalność zmienia stosunki wodne zarówno w bezpośrednim otoczeniu, jak również na terenach przyległych – poinformowała posłów Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. 

Jaka jest rola bobra w środowisku 

Resort klimatu i środowiska podkreśla, że bobry wywierają silny wpływ na środowisko, w którym żyją. Wznosząc tamy na ciekach wodnych, podnoszą poziom wód powierzchniowych, co uznawane jest za najważniejszy efekt ich obecności na zasiedlonym terenie. Konsekwencje takiego stanu rzeczy mają bardzo duże znaczenie dla ekosystemu wodnego oraz przylegających do nich środowisk lądowych. 

– Obecnie postrzega się bobra jako gatunek wspomagającego tzw. małą retencję wód. Określany jest wręcz mianem sprzymierzeńca, zwłaszcza na obszarach leśnych charakteryzujących się wysokim deficytem wodnym. Bobra cechują unikalne w świecie zwierząt umiejętności przystosowania środowiska do własnych potrzeb. Działalność bobrów jest bardzo korzystna dla przyrody: przywraca właściwe stosunki wodne, zwiększa różnorodność biologiczną, ogranicza erozję, zwiększa tempo samooczyszczania się wód. Z ekologicznego punktu widzenia, obecność i efekty aktywności bobrów w środowisku mają duże pozytywne znaczenie – poinformowała posłów Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. 

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry = 17 mln zł 

Jednakże ministerstwo klimatu i środowiska przyznało, że choć bobry przynoszą tyle korzyści, powodować mogą także straty w gospodarce człowieka. Dlatego Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez wybrane gatunki objęte ochroną, w tym bobry. Z danych GUS wynika, że jeszcze w 2014 r. wartość odszkodowań wypłaconych za szkody wyrządzone przez bobry wyniosła niecałe 17 mln zł. Ale w 2021 r. było to już prawie 30 mln zł

źródło: MKiŚ 

Bóbr objęty jest ochroną, ale nie jesteśmy bezradni

Fakt objęcia ochroną bobrów nie uniemożliwia podejmowania działań w stosunku do tego gatunku. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na wniosek podmiotów, w których interesie jest np. zminimalizowanie szkód, wydają zezwolenia m.in. na:
  • płoszenie i niepokojenie, 
  • umyślne zabijanie,
  • niszczenie siedlisk oraz usuwanie żeremi i tam.
Zezwolenia takie mogą być wydane w przypadku zaistnienia przesłanek takich jak konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia.

Porozumienie w sprawie małego odstrzału bobra 

W 2016 r., Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego zawarły porozumienie „w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich”. 

– Powyższe porozumienie ma na celu kontrolę populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich, dzierżawionych przez koła łowieckie. Redukcja populacji ma w głównej mierze dotyczyć obszarów, w których szkody powodowane przez bobry są najbardziej dotkliwe – m.in. tam, gdzie zwierzęta te uszkadzają wały przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne. Ma to z jednej strony zapewnić większe bezpieczeństwo obywateli i ich dobytku, a z drugiej zwiększyć akceptację ochrony tego gatunku – poinformowała posłów Małgorzata Golińska wiceminister klimatu i środowiska.  

Niestety realizacja tego porozumienia pozostawia wiele do życzenia. 

źrodło: MKiŚ 

– Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że obecność bobra w Polsce jest pożądana, niemniej jego rosnąca populacja wymaga stosowania odpowiednich kroków regulujących ją. Resort środowiska stara się zapewnić odpowiednie ramy prawne, które pozwoliłyby na racjonalne gospodarowanie populacją bobra przy jednoczesnym dochowaniu wymogów płynących ze zobowiązań międzynarodowych – podsumowała M. Golińska. 

Żuławy żądają szybkiego działania w sprawie bobrów

Tymczasem mieszkańcy terenów najbardziej narażonych na działalność bobrów apelują o działanie. 

– W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i mienia gmin położonych na terenie Żuław (gmina Gronowo Elbląskie, gmina wiejska Elbląg, gmina Markusy oraz miasto i gmina Dzierzgoń), w związku z agresywną ekspansją bobrów na infrastrukturze przeciwpowodziowej, wnioskujemy o podjęcie szybkich działań zmierzających do zdjęcia ochrony prawnej z bobra europejskiego i znaczne zredukowanie populacji bobra na terenie Żuław oraz ograniczenie jego bytności na terenach depresyjnych czyli terenach położonych poniżej poziomu morza – poinformował posłów z komisji ochrony środowiska Stanisław Sołowiej, główny specjalista ds. zarzadzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Elblągu. 

Działanie bobrów stanowi zagrożenie nie tylko dla mienia ludzi, ale także dla zwierząt hodowlanych. Tu na zdjęciu poniżej krowa w zapadniętej norze bobrowej w gminie Markusy. fot. ilustracyjne: Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)