Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Senat za rozszerzeniem prawa do odszkodowania za szkody łowieckie

Na dzisiejszym posiedzeniu Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu ważnego dla rolników projektu zmiany Prawa łowieckiego. Nowe przepisy rozszerzą bowiem prawo do odszkodowania za szkody łowieckie.

Kamila Szałaj13 stycznia 2021, 18:33
Senacki projekt nowelizacji Prawa łowieckiego zakłada, że o odszkodowania za szkody łowieckie mogliby występować także ci właściciele gruntów rolnych, którzy nie zgodzili się na budowę urządzeń lub zabiegi zapobiegające szkodom, jeżeli szkody te nie miały związku przyczynowego z odmową i zostały wyrządzone podczas polowania.

Projektowana ustawa poszerza więc prawo do odszkodowania za szkody łowieckie. Dotychczasowa regulacja oznaczała bowiem, że odszkodowanie nie przysługiwało rolnikom, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających jakimkolwiek (potencjalnym, możliwym) szkodom.

Projekt zmiany ustawy dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 2019 r. Wtedy to sędziowie orzekli, że 
brak rekompensaty finansowej za szkody powstałe wskutek odmowy budowy ogrodzeń jest niezgodny z Konstytucją.

Przewidywanym przez Senat skutkiem regulacji będzie m.in. wzrost wypłat z tytułu odszkodowań za szkody łowieckie. 

Przypomnijmy, że w sezonie łowieckim 2019/2020 dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich wypłacili tytułem odszkodowań ponad 104 mln zł, natomiast z budżetu państwa na ten cel wydano w 2019 roku ponad 16,8 mln zł. Jak wynika z danych Lasów Państwowych, przeciętna wysokość wypłaconego odszkodowania wyniosła w 2017 r. 1055 zł, a w latach 2018 i 2019 odpowiednio: 982,95 zł oraz 1120,64 zł.

Kamila Szałaj


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)