• Nudna majówka? Oceń swój traktor!

    • ?
    Wykorzystaj przerwę w pracach polowych i wystaw ocenę swójemu ciągnikowi. Wskaż innym rolnikom, jakie mocne i słabe strony ma Twój sprzęt.