• Tworzymy polską mapę szkód łowieckich!

  • ?
  Oficjalne liczenie dzików w zeszłym roku wykazało, że nie mamy w  kraju problemu z dzikami, a średnio ich populacja nie przekracza 0,5 sztuki na kilometr kwadratowy. Jak jest naprawdę? Umożliwiamy wypowiedzenie się samym rolnikom.
 • To my, rolnicy, karmimy zwierzynę leśną!

  • ?
  Zwierzyna atakuje, a szkody łowieckie kosztują rolników! To my rolnicy karmimy zwierzynę leśną! Bawicie się na prawie łowieckim! Kiedy będzie prawdziwe prawo łowieckie? – pytano podczas Debaty Rolniczo-Łowieckiej, zorganizowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.
 • Szkody łowieckie z drona widać lepiej

  • ?
  Jak pokazuje praktyka, coraz trudniej rolnikom dogadać się z kołami łowieckimi odnośnie szacowania strat w uprawach wyrządzanych przez zwierzynę łowną. W takich sytuacjach coraz częściej rolnicy posiłkują się zdjęciami i filmami wykonanymi przez drony.
 • 400 jeleni na jednym polu!

  • ?
  Masowe straty powodowane wczesną wiosną przez stada ponad 400 jeleni spowodowały, że rolnik z woj. dolnośląskiego zaczyna rezygnować z uprawy rzepaku. Skala zniszczeń została pogłębiona, gdy po przygryzieniu szczytowych pąków w kwietniu pojawiła się druga fala jeleni. Nadzieja że rzepak odbije z pąków bocznych prysła jak bańka mydlana.
 • Do dzików będzie można strzelać cały rok?

  • ?
  Takiego rozwiązania chce minister środowiska. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już przesłany do konsultacji.
 • Lubelskie: Zwierzyna pod kontrolą

  • ?
  Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zadecydowało o wystąpieniu do starostów Lubelszczyzny o warunkowe zawieranie umów z kołami łowieckimi na dzierżawy obwodów łowieckich jedynie na jeden rok.
 • Sarny i jelenie tratują pola

  • ?
  Gdy spojrzymy na liczebność saren, jeleni i danieli, obecnie jest ich o 40% więcej niż 15 lat temu. W 2000 roku populacja saren, jeleni i danieli w Polsce liczyła 715,5 tys. sztuk. W 2012 roku ich liczebność zbliżyła się do 2 mln szt. Teraz oscyluje wokół 1 mln szt. Skąd takie różnice?
 • Szkody łowieckie udręką rolników

  • ?
  Sarny, jelenie czy dziki na polu zimową porą cieszą oko tylko miłośników przyrody. Rolnicy wtedy raczej drżą o to, w jakim stopniu plantacja zostanie przez nie uszkodzona. Jeśli uprawę zniszczą sarny, jelenie, daniele, łosie albo dziki, rolnik może uzyskać odszkodowanie od koła łowieckiego. Za szkody wyrządzone przez inne zwierzęta chronione prawem odpowiada Skarb Państwa, a odszkodowanie wypłaca urząd marszałkowski.  (...)
 • Szkody łowieckie kością niezgody

  • ?
  Na polach położonych na terenach zalesionych rolnicy borykają się ze zwierzyną łowną, która – występując licznie – potrai wyrządzić ogromne szkody. Uzyskanie odszkodowania nie jest jednak rzeczą łatwą, a sprawy mogą ciągnąć się latami Miejscowość Trzebień w woj. zachodniopomorskim położona jest w malowniczym miejscu, wśród lasów i jezior. Dla rolników gospodarujących na tym terenie walory krajobrazowe niosą jednak ze sobą zagrożenie ze strony zwierzyny leśnej.(…)