• Bioasekuracja w całym kraju: Obowiązki dla hodowców

  • ?
  Bioasekuracja będzie rozszerzona na teren całego kraju. Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt stosownego rozporządzenie. To kolejne zaostrzenie przepisów w walce z afrykańskim pomorem świń.
 • Nie ma światła dla chlewni

  • ?
  Wójtowie nie sprzyjają inwestycjom w budynki inwentarskie, licząc się z opinią większości mieszkańców odchodzących z rolnictwa. Myślą o przyszłej kadencji, ale nie tylko.
 • Jednolite wzory paszportów roślin w UE

  • ?
  Od połowy grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w odniesieniu do dokumentowania zdrowia roślin.
 • Łańcuch dostaw uczciwszy dla rolników?

  • ?
  Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczące zmiany zasad panujących w łańcuchu dostaw tak, aby były bardziej sprawiedliwe. Szczególnie jeśli chodzi o nieuczciwe praktyki handlowe.
 • Dyskusja o przyszłości WPR – Polakom nie zależy?

  • ?
  2 maja zakończyły się 12-tygodniowe konsultacje społeczne w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR, w czasie których każdy rolnik z UE mógł przyczynić się do zmian. Wstępne statystyki są zaskakujące.
 • Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – konsultacje publiczne

  • ?
  Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan otworzył konsultacje społeczne na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Potrwają one do 2 maja br.
 • Rozwiń swój region!

  • ?
  Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 to ogromna szansa na rozwój istniejących i inicjację nowych działań wspierających lokalne strategie rozwoju.