• Dyżur naszej specjalistki z KRUS

  • ?
  Już dziś (13 lutego) w godz. 9.00 – 13.00 odbędzie się cykliczny, telefoniczny dyżur naszej specjalistki z Centrali KRUS w Warszawie.
 • Zaległości składkowe

  • ?
  Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 6,5 ha przeliczeniowego. Nie płaciłem składek w KRUS, bo pracowałem na etacie. Od roku jednak nie pracuję. Czy będę musiał wyrównywać zaległości składkowe wraz z odsetkami, za jaki okres, bo wcześniej też pracowałem na umowę o pracę?
 • Choroba zawodowa rolnika

  • ?
  Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Od października 2017 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Mam też orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej wydane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Co mam dalej zrobić i jakie przysługują mi z KRUS uprawnienia?
 • Jak udokumentować pracę w rolnictwie?

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy staż pracy w rolnictwie musi być udokumentowany? Czy wystarczy oświadczenie rolnika, u którego pracowałem przez okres 5 lat?
 • Emerytura z KRUS i ZUS?

  • ?
  Skutki zmian legislacyjnych sprzed kilku lat i najnowszych spowodowały, że coraz trudniej nabyć prawo do emerytury z KRUS. Szczególnie dotyczy to osób wcześniej zatrudnionych na etacie.
 • Wydatki na KRUS będą zmniejszone o pół miliarda złotych

  • ?
  Niespodziewana nowelizacja budżetu państwa na 2017 r. Na wniosek rządu komisja rolnictwa zmniejszyła o pół miliarda złotych… wydatki na KRUS. Resort rolnictwa twierdzi, że nie potrzebuje tak dużej dotacji.
 • ABC zasiłku macierzyńskiego

  • ?
  Nowe zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego dla rolników obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Nie jest już on świadczeniem jednorazowym, wypłacanym w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej obowiązującej w dniu porodu.
 • ABC zasiłku chorobowego

  • ?
  Ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi oraz domownikowi w razie choroby lub wypadku przy pracy przysługuje zasiłek chorobowy w podstawowym (nie dłużej niż 180 dni) i przedłużonym okresie.
 • Bez odszkodowania

  • ?
  Nie za każdy wypadek przy pracy KRUS wypłaci odszkodowanie. Istotny jest kontekst zdarzenia. Nie będzie za wypadek umyślny, wskutek rażącego niedbalstwa w stanie nietrzeźwości. Wykonując prace polowe oraz w gospodarstwach należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, inaczej w razie nieszczęścia KRUS ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Stwierdzone przypadki, np. rażącego niedbalstwa, stanu nietrzeźwości, będą bowiem okolicznościami wyłączającymi prawo do tego świadczenia.
 • Jaka pomoc dla rolników po nawałnicach?

  • ?
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało plan pomocy dla poszkodowanych w czasie nawałnic rolników. Na co mogą liczyć pokrzywdzeni? Dokąd składać wnioski?