• Dyżur naszej specjalistki z KRUS

  • ?
  Już we wtorek 12 grudnia w godz. 9.00 – 13.00 odbędzie się cykliczny, telefoniczny dyżur naszej specjalistki z Centrali KRUS w Warszawie.
 • Wydatki na KRUS będą zmniejszone o pół miliarda złotych

  • ?
  Niespodziewana nowelizacja budżetu państwa na 2017 r. Na wniosek rządu komisja rolnictwa zmniejszyła o pół miliarda złotych… wydatki na KRUS. Resort rolnictwa twierdzi, że nie potrzebuje tak dużej dotacji.
 • ABC zasiłku macierzyńskiego

  • ?
  Nowe zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego dla rolników obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Nie jest już on świadczeniem jednorazowym, wypłacanym w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej obowiązującej w dniu porodu.
 • ABC zasiłku chorobowego

  • ?
  Ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi oraz domownikowi w razie choroby lub wypadku przy pracy przysługuje zasiłek chorobowy w podstawowym (nie dłużej niż 180 dni) i przedłużonym okresie.
 • Bez odszkodowania

  • ?
  Nie za każdy wypadek przy pracy KRUS wypłaci odszkodowanie. Istotny jest kontekst zdarzenia. Nie będzie za wypadek umyślny, wskutek rażącego niedbalstwa w stanie nietrzeźwości. Wykonując prace polowe oraz w gospodarstwach należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, inaczej w razie nieszczęścia KRUS ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Stwierdzone przypadki, np. rażącego niedbalstwa, stanu nietrzeźwości, będą bowiem okolicznościami wyłączającymi prawo do tego świadczenia.
 • Jaka pomoc dla rolników po nawałnicach?

  • ?
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało plan pomocy dla poszkodowanych w czasie nawałnic rolników. Na co mogą liczyć pokrzywdzeni? Dokąd składać wnioski?
 • Wypadek przy pracy w gospodarstwie

  • ?
  KRUS uzna zdarzenie za wypadek przy pracy, gdy łącznie wystąpią: jego nagłość, przyczyna zewnętrzna i związek z pracą rolniczą.
 • KRUS jednak bezpieczny?

  • ?
  Ministerstwo rolnictwa uspokaja, że istnienie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest niezagrożone, a rząd nie planuje jego likwidacji. Faktem jest natomiast, że liczba objętych ubezpieczeniem w KRUS systematycznie spada. Dlaczego?
 • Wakacje na wsi – uwaga na dzieci!

  • ?
  Lato przyciąga na wieś rodzinę i dzieci, zarówno na wakacje, jak i do pomocy przy żniwach. Co możemy zrobić, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo?
 • Skutki obniżenia wieku emerytalnego

  • ?
  Emerytury z KRUS nie opierają się na funduszu kapitałowym uzależnionym m.in. od wysokości składki i długości okresu jej opłacania. W praktyce oznacza to, że dłuższy staż ubezpieczeniowy daje znikome korzyści rolnikom.