• Rolnicy nie zarobią na medycznej marihuanie

    • ?
    Polscy rolnicy nie będą mieli możliwości uprawy marihuany medycznej, która niedługo zostanie zalegalizowana w Polsce. Rząd nie chce zgodzić się na takie rozwiązanie i konopie będą sprowadzane ...z zagranicy.
  • Ochrona roślin czy ochrona zdrowia - co ważniejsze?

    • ?
    W branży ochrony roślin od 2 miesięcy wrze! Komisja Europejska zapowiada, że dokładniej przyjrzy się zezwoleniom wydanym na obrót i stosowanie środków ochrony roślin z różnych grup (insektycydy, fungicydy i herbicydy) pod katem ich szkodliwego działania na układ hormonalny ludzi, czyli fachowo nazywanego w środowisku lekarskim działania endokrynnego.