• Rumunia zalewa nas tanimi ziemniakami?

  • ?
  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa skontrolowała import ziemniaków z Rumunii. To efekt doniesień rolników, którzy narzekali na masowy napływ tego warzywa oraz jego niską jakość. Kontrole już się zakończyły.
 • Dni Ziemniaka w Żelaznej

  • ?
  15. dni ziemniaka w gospodarstwie SGGW w Żelaznej w woj. łódzkim przyciągnęły wiodących plantatorów z całej Polski. Spotkanie miało miejsce przy udziale firmy Bayer.
 • Wały doprawiające z Gliwic

  • ?
  Choć żniwa się dopiero powoli rozkręcają, to już niedługo kolejny sezon zasiewów. Aby ułatwić wschody roślinom, zwłaszcza podczas panującej suchej aury, warto przed siewem zagęścić dodatkowo rolę.
 • Wiosenne przymrozki: ile stracili rolnicy?

  • ?
  Wciąż trwa szacowanie strat spowodowanych wiosennymi przymrozkami. Komisje szacujące straty zakończą swoją pracę pod koniec lipca. Ale już teraz wiadomo, że wartość szkód przekroczy pół miliarda złotych. A resort rolnictwa wciąż zachęca rolników do ubezpieczenia się w nowym, bogatszym systemie.
 • Wartość dodana międzyplonów

  • ?
  Nawozy zielone umożliwiają zwiększenie plonu roślin uprawianych w plonie głównym. Mogą one również wpływać korzystnie na cechy jakościowe plonu oraz odgrywać istotną rolę w kształtowaniu właściwości gleby, a także w ograniczaniu niektórych chorób i szkodników. Wpływ nawozów zielonych na plonowanie roślin następczych nie jest jednakowy.
 • Aby za bardzo nie namieszać

  • ?
  Mieszaniny zbiornikowe oszczędzają czas i zmniejszają koszty zabiegów. Składniki mieszaniny trzeba jednak umiejętnie dobierać. Łączne stosowanie w jednym zabiegu środków ochrony roślin to norma. Działanie takie obniża koszty ochrony, a także poprawia efektywność pracy. Jest to szczególnie odczuwalne na większych areałach, jednak przynosi korzyści także w średnich i mniejszych gospodarstwach. Rachunek jest prosty – zamiast kilku osobnych zabiegów, wjeżdżamy w pole tylko raz.
 • Burak lubi obficie zastawiony stół

  • ?
  Burak cukrowy ma wysokie potrzeby pokarmowe. Przy plonach rzędu 80 t/ha wymaga odpowiedniego nawożenia makroi mikroelementami. Poziom plonowania buraków to w dużej mierze efekt dobrej zasobności gleb i nawożenia mineralnego oraz organicznego. Nawozów mineralnych raczej nie brakuje, gorzej przedstawia się natomiast sytuacja ze stosowaniem obornika czy gnojowicy. Zwłaszcza pierwszy z komponentów odpowiada m.in. za dobrą strukturę gleby, która jest cichym sprzymierzeńcem wysokich plonów korzeni.
 • Chowacz pokazał zęby, słodyszek się schował

  • ?
  Jeszcze około 10 lat temu najważniejszym szkodnikiem rzepaku był słodyszek. Obecnie w wyniku wycofania neonikotynoidów znaczenia nabrały szkodniki jesienne. Natomiast na wiosnę problemem jest chowacz czterozębny. Straty powodowane przez chowacza czterozębnego były w Polsce dotychczas traktowane jako drugorzędne i często nie miały większego znaczenia. Przyczyną tego były zabiegi wykonywane w celu zwalczania innego szkodnika – słodyszka rzepakowego.
 • Chwasty persona non grata upraw ziemniaka

  • ?
  Stanowisko po oborniku, jesienne i wiosenne dawki nawozów, uprawa spulchniająca podłoże to komfortowe warunki dla ziemniaka. Niestety, również dla chwastów. Jedną z przyczyn niskich plonów ziemniaka jest niedostateczna ochrona plantacji przed chwastami. Są one w stanie ograniczyć zbiory bardziej niż niektóre choroby. Skala strat może sięgać 60–70%, do czego nie wolno dopuścićć. Nakłady na uprawę, nawożenie i ochronę mają służyć uzyskiwaniu dochodów z uprawy, a nie chwastom.
 • Jak skupy badają ziarno?

  • ?
  W naszym redakcyjnym teście sprawdziliśmy jakość badania ziarna przez różne punkty skupujące w całym kraju. Tragedii nie ma, ale idealnie też nie jest. Najważniejsze dla pszenicy jakościowej parametry to zawartość białka, liczba opadania, gęstość i niekiedy też gluten. W teorii z takim ziarnem mamy do czynienia, kiedy zawiera ono przynajmniej 12,5% białka, ma liczbę opadania powyżej 220 sekund i gęstość przynajmniej 72 kg/hl, w niektórych przypadkach przynajmniej 76 kg/hl.