• Pogoda popsuła Dzień Kukurydzy w Osinach k. Puław

  • ?
  – Ponad 6 mln ludzi uciekało przed huraganem Irma, spowodowanym zmianami klimatu, a będzie jeszcze gorzej – tymi słowy rozpoczął swoje wystąpienie dr hab. Jerzy Kozyra z IUNG-PIB w Puławach podczas Dnia Kukurydzy zorganizowanego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym ”Kępa” w Osinach, należącego do IUNG.
 • Chwasty do odstrzału

  • ?
  Wprawdzie w rzepaku mamy wiele możliwości odchwaszczania jesienią, ale w ostatnich dwóch sezonach pogoda pokrzyżowała plany. Podpowiadamy, jak ją przechytrzyć. W rzepaku ozimym zabieg odchwaszczania można wykonać nawet krótko przed siewem i praktycznie aż do fazy 6 liści właściwych. O doborze terminu decyduje przede wszystkim plantator. Na jego decyzje wpływ mają warunki klimatyczne, spodziewane lub stwierdzone zachwaszczenie uwzględniające skład botaniczny oraz cena i dostępność określonych herbicydów.
 • Co w ściernisku piszczy?

  • ?
  Ściernisko jest rezerwuarem wszelkiego rodzaju agrofagów. Jeśli dodatkowo opóźni się jego uprawę, to ryzyko namnożenia się szkodników czy chorób wzrasta znacząco. Przeświadczenie, że na uprawionym ściernisku straty wody przez parowanie są mniejsze niż na pozostawionym bez żadnego zabiegu jest słuszne. Niestety, nawet we wrześniu można jeszcze spotkać ścierniska, na których nie wykonano żadnych uprawek. Nieprzerwanie kapilarów glebowych sprawia, że traci się wodę, której później zabraknie do doprawiania stanowiska czy wschodów roślin.
 • Czy glebie służą użyźniacze?

  • ?
  Rynek dysponuje dość szeroką ofertą środków o charakterze użyźniaczy glebowych. Opinie na ich temat są jednak rozbieżne. Jak więc wypadają one w najnowszych badaniach? Wysoki poziom agrotechniki, coraz większe plony i wynoszone z nimi z pól składniki mineralne, wadliwy płodozmian, niedobory opadów w sezonie wegetacyjnym, braki obornika – to tylko wybrane czynniki ograniczające żyzność i urodzajność gleb.
 • Fosfor – energia rośliny

  • ?
  Fosfor bierze udział w wielu reakcjach izjologicznych komórek roślinnych. Jednak najważniejsze jego funkcje dotyczą przenoszenia energii i informacji genetycznej. W suchej masie roślin jest od 0,04 do 1% fosforu. Ilość ta zależy od gatunku, fazy rozwojowej, odżywienia mineralnego i środowiska, w którym roślina rośnie. Wydaje się, że to niewiele. Jednak pierwiastek ten pełni jedną z ważniejszych funkcji w komórce.
 • Jęczmień pod presją zimy

  • ?
  Piętą achillesową jęczmienia ozimego jest słaba zimotrwałość. Wyniki badań PDO są tego jaskrawym dowodem, lecz postępu hodowlanego dla tej cechy, nie tylko krajowego, wciąż nie widać. Sezon wegetacyjny 2015/2016, podobnie jak 2011/2012 pokazał, jak ważną cechą w uprawie jest zimotrwałość. Wśród zbóż rośliną wskaźnikową dla tego parametru jest jęczmień ozimy, dlatego wszelkie anomalie pogodowe, tj. silne mrozy i brak okrywy śnieżniej powodują znaczne straty w jego uprawie.
 • Omacnica: zwalczanie na ostatniej prostej

  • ?
  Omacnica prosowianka uszkadza niemal wszystkie nadziemne części kukurydzy. Żaden inny gatunek nie powoduje tak rozległych uszkodzeń. Przed nami ostatni moment na jej chemiczne zwalczanie. Podpowiadamy, jak zrobić to skutecznie. Chemiczne zwalczanie omacnicy jest skomplikowane nie tylko ze względów technicznych, gdyż potrzebny jest do tego opryskiwacz szczudłowy, ale także z powodu trudności z traieniem w idealnym czasie z zabiegiem.
 • Przyłóż się do uprawy ścierniska

  • ?
  Uprawki pożniwne to wbrew pozorom bardzo ważny zabieg. Źle wykonane prowadzą do strat cennej wody z gleby oraz mogą zepsuć strukturę gleby – zbyt ją zagęścić lub rozluźnić. N ajważniejsze w uprawie gleby jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co przez nią chcemy osiągnąć. Najgorsze, co możemy zrobić, to zepsuć dobrą strukturę gleby – mówił Rolf Klingel, doradca agrotechniczny w irmie N.U. Agrar podczas zeszłorocznych Dni Pola DLG, które odbyły się w Niemczech. Przykładem jest uprawa gleby gruberem. Bardzo często narzędzie to jest wykorzystywane zbyt intensywnie.
 • Radzimy sobie z niechcianymi rzepakami

  • ?
  Samosiewy rzepaku to zmora płodozmianu z rzepakiem. Można sobie jednak z nimi poradzić i to niekoniecznie stosując chemię. Naszym celem jest mechaniczne zniszczenie jak najwięcej samosiewów rzepaku. Nie chcemy używać i nie używamy chemii na ściernisko, żeby pozbyć się zachwaszczenia, czy to samosiewami rzepaku, czy innymi gatunkami chwastów – mówią zgodnie Krzysztof i Damian Niekłaniowie – ojciec i syn gospodarujący wspólnie na 180 ha pod Płockiem. Rzepak w ich gospodarstwie przypada średnio 2 razy na 5 lat na tym samym polu, najczęściej po pszenicy.
 • Uczciwi dostaną mniejsze dopłaty

  • ?
  Nowoczesne rolnictwo, w którym dzięki doskonałej technologii wykorzystuje się m.in. jednostki siewne nie jest promowane przez obecne przepisy. Czy to się zmieni? Zdecydowałem się na siew odmiany sprzedawanej w jednostkach siewnych. Interesujące w niej było to, że wysiewa się ją w ilości 2 js./ha, co stanowi około 70 kg/ha. W systemie ELF wszystkie odmiany populacyjne trzeba podawać w kilogramach. Informowałem się w ARR, czy jeśli zamiast systemu internetowego wypełnię wniosek papierowy, to zostanie on uznany i dostanę dopłatę na wysiane jednostki.