Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Targi wystawy>

Agencyjny czynsz minimalnie niższy

Obrazek

Rolnicy chyba wreszcie zaprzestali licytacji agencyjnych dzierżaw za wszelką cenę – taki wniosek można wysnuć z najnowszego raportu ANR dotyczącego wysokości czynszów dzierżawnych w 2015 roku.

Bartłomiej Czekała11 marca 2016, 10:39

Od liku lat wysokość czynszów, ustalana w wyniku przetargów na dzierżawę państwowych gruntów, rosła w szalonym tempie. W wielu przetargach na dzierżawę jednej działki udział brało nawet kilkudziesięciu rolników, którzy dosłownie wyrywali sobie grunt z rąk oferując często absurdalnie wysokie stawki, nie mające nic wspólnego z opłacalnością. Dużym gospodarzom czesto było to na rękę, bo pomimo płacenia przez 3 lata wysokiego czynszu po upływie tego czasu mieli możliwość skorzystania z opcji pierwokupu gruntu bez przetargu i za cenę niższą od rynkowej.

Jednak 2015 rok był bardzo trudny dla polskiego rolnictwa. Zniesienie kwot mlecznych i konieczność zapłaty kar, załamanie cen na rynku świń i przede wszystkim klęska suszy najwyraźniej sprawiły, że rolnicy uczestniczący w agencyjnych przetargach zaczęli wreszcie mierzyć siły na zamiary. Jak informuje ANR, średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha i została określona na podstawie 5155 umów oraz nieruchomości o powierzchni 37 388 ha. W porównaniu z 2014 r. nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 0,2 dt/ha, tj. o 2%.

W przeliczeniu na średnią krajową cenę skupu pszenicy czynsz z nowo zawieranych z ANR umów w 2015 r. wyniósł ok. 773 zł/1 ha i był o 133 zł niższy niż średnia cena dzierżawy na rynku prywatnym (906 zł/1 ha wg GUS).

Najwyższe czynsze w 2015 r. uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim (26,9 dt/ha) i wielkopolskim (23,0 dt/ha), a najniższe w województwach: lubuskim (4,5 dt/ha) i podlaskim (4,6 dt/ha). Najwyższy średni czynsz dotyczył działek w grupie obszarowej od 10 do 100 ha i wyniósł 12,9 dt/ha. Czynsz dzierżawny od nowo zawieranych umów rośnie systematycznie od wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Z kolei przeciętny czynsz za grunty rolne dla wszystkich 53 tysięcy trwających umów dzierżawy (łącznie Agencja dzierżawi ponad milion hektarów) na koniec 2015 r. wyniósł równowartość 4,2 dt pszenicy.

oprac. bcz na podstawie ANR
grafika: ANRPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)