Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Technika>Targi wystawy>

Ceny państwowych gruntów w 2014 roku

Agencja Nieruchomości Rolnych opublikowała raport dotyczący sprzedaży państwowych gruntów rolnych w 2014 roku. Średnia cena 1 ha wyniosła 25 592 zł i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2013 (21 813 zł za 1 ha) wzrosła o 17 proc.

Bartłomiej Czekała17 lutego 2015, 09:31

Ceny nieruchomości rolnych w poszczególnych regionach kraju są bardzo zróżnicowane. W najdroższych województwach, czyli opolskim i wielkopolskim osiągnęły poziom ponad 35 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw podlaskiego i świętokrzyskiego były one ponad dwukrotnie  niższe i osiągnęły odpowiednio: 16,0 tys. zł/ha i 16,5 zł/ha.  Na stosunkowo niskim poziomie nadal utrzymują się średnie ceny w województwach: lubelskim i podkarpackim.
Warto odnotować, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej – 28,3 tys. zł/ha, a najniższe w grupie obszarowej 1–10 ha – 21,2 tys. zł/1ha.

Na wzrost cen gruntów w ubiegłym roku miały wpływ m.in. zmniejszająca się podaż na rynku pierwotnym oraz wsparcie nabywania ziemi przez rolników na zasadach preferencyjnych tzn: z niskooprocentowanymi kredytami (3,75 proc. w skali roku) oraz rozkładaniem przez ANR ceny sprzedaży na raty.
Warto zaznaczyć, że oferta Agencji ulega systematycznemu zmniejszeniu, ponieważ co rok sprzedawane jest ponad 100 tys. ha gruntów. W 2014 r. Agencja sprzedała 121 tys. ha. Najwięcej sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (ok. 21 tys. ha), warmińsko-mazurskim (17 tys. ha) i dolnośląskim (ok. 16 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach województw: świętokrzyskiego i małopolskiego.
Ceny sprzedaży gruntów rolnych określono na podstawie prawie 12,7 tys. umów zawartych w całym 2014 r. Najwięcej umów zawarto dla grupy obszarowej w przedziale do 1 ha – ponad 5,7 tys. i w przedziale 1-10 ha – 4,6 tys., co stanowi razem 81% wszystkich zawartych umów sprzedaży w 2014 r. Najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha – 34 umowy.

Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje prawie 1,5 mln ha, z czego 1,09 mln ha jest w dzierżawie, a 266 tys. ha czeka na rozdysponowanie.
oprac. bcz

Źródło: ANR

Fot: Czekała


1 z 1
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ