Reklama zniknie za 11 sekund

Zakaz handlu w niedzielę

Obrazek

Sporo kłopotów może mieć cześć rolników, jeżeli w życie wejdzie ustawa zakazująca handlu w niedzielę. Projekt NSZZ „Solidarność” dotknie bowiem rynków hurtowych, jarmarków i targowisk.

4 kwietnia 2017, 09:04

Rząd samemu pomysłowi nie mówi "nie", ale na samej ustawie nie zostawia suchej nitki.

Projekt ustawy w artykule 3. przewiduje zasadę, zgodnie z którą: Handel w niedziele w placówkach handlowych jest zakazany, ale jednocześnie mówi, że: Wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu jest zakazane.


Kłopot z szeroką definicją

Tak szerokie zdefiniowanie tego problemu powoduje, że dotyczy on nie tylko sklepów, centrów handlowych czy super i hipermarketów. Zakaz dotyczy bowiem także innych czynności sprzedażowych, których definicja znacznie wykracza poza czynności powszechnie kojarzone z handlem, jak również dotyczy podmiotów świadczących usługi na rzecz handlu (np. centra logistyczne czy centra dystrybucyjne) – napisał rząd w opinii na temat zakazu handlu w niedzielę. Co to oznacza dla rolników?  Na przykład to, że niedzielnym zakazem zostaną objęte:

  • giełdy
  • place handlowe
  • jarmarki
  • rynki hurtowe

Zakaz dla jarmarków i placów handlowych

Zdaniem rządu taka działalność powinna być wyłączona spod zakazu handlu w niedzielę, gdyż tego typu wydarzenia mają miejsce zgodnie z tradycją danego regionu lub występują jako działalność dodatkowa do innych imprez. Jest to działalność nastawiona przede wszystkim na odwiedzających turystów z kraju i z zagranicy. Jest ona także nieodłącznym elementem funkcjonowania miejscowości wczasowych. np. nadmorskich w sezonie letnim. Jej celem, oprócz działalności handlowej, jest także promocja danego regionu – napisał rząd w swojej opinii.

W poniedziałek miasta bez żywności

Ale jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą objęciem ustawą rynków hurtowych. Brak wyłączenia takich podmiotów spod działania projektowanej ustawy zakłóci bowiem ciągłość dostaw świeżej żywności od polskich producentów rolnych do sklepów detalicznych w dniach następujących po niedzieli. W praktyce uniemożliwi to zaopatrzenie w te dni aglomeracji miejskich w krajowe świeże owoce, warzywa i kwiaty.

Zdaniem ekspertów rządu ograniczenie handlu na rolniczych rynkach hurtowych wzmocni duże sieci handlowe w stosunku do tradycyjnego handlu detalicznego ze względu na fakt, że dysponują one rozbudowanymi systemami logistycznymi.

Niewspółmierne kary

Rządowi legislatorzy zakwestionowali również system kar, który przewidywany jest w projekcie NSZZ „Solidarności”: Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że wprowadzenie sankcji karnej za naruszenie przepisów projektowanej ustawy, zwłaszcza kary ograniczenia wolności albo kary pozbawienia wolności, powinny mieć racjonalne uzasadnienie.

Nie, czyli tak

Biorąc pod uwagę ekonomiczne i społeczne konsekwencje Rada Ministrów zarekomendowała dalsze prowadzenie prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Jednak przy założeniu, że podczas tych prac zostaną wnikliwie rozważone wszelkie uwagi i wątpliwości przedstawione przez rząd oraz środowiska i podmioty zainteresowane projektem ustawy.     wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)