Reklama zniknie za 11 sekund

Prefabrykat czy monolit?

Obrazek

Budujesz naziemny zbiornik na gnojowicę, ale nie wiesz jaki wariant wybrać? Oto mocne i słabe strony konstrukcji prefabrykowanych i monolitycznych.

Donata KosickaJan Beba11 grudnia 2019, 08:47
Prefabrykat to żelbetowe elementy konstrukcyjne, przygotowywane w fabryce betonu i montowane bezpośrednio na placu budowy. Budowa zbiornika z prefabrykowanych żelbetowych ścian składa się z czterech głównych etapów:
- wykonania wykopu, wyrównania terenu,
- budowy żelbetowej monolitycznej płyty (dna zbiornika). Dno można wykonać niezależnie od producenta ścian,
- montażu ścian (po stronie producenta prefabrykatu) za pomocą dźwigu, zakończonego uszczelnieniem pionowych połączeń ścian wraz z dnem zbiornika i sprężeniem całej konstrukcji specjalnymi linami,
- zadaszenia zbiornika lekką zabudową (plandeka) z materiałów odpornych na agresywne środowisko.

Szybki montaż

Atutem wykorzystania do budowy zbiornika elementów prefabrykowanych jest krótki czas montażu ścian (1-3 dni w zależności od liczby elementów), a także możliwość prowadzenia prac niezależnie od pory roku. Jak podkreślają producenci, istotna jest też kontrolowana w fabryce betonu jakość budulca, często beton klasy przynajmniej C35 lub C45.
Co istotne, zbiorniki z prefabrykatów mogą być przystosowane do różnych systemów napełniania i opróżniania, można więc dostosować wariant do potrzeb gospodarstwa. Ponadto rolnik może we własnym zakresie wykonać część prac związanych z wylewaniem dna zbiornika.
Przykładowa cena zbiornika o poj. ok. 320 m to 45 tys. zł netto. Do tej kwoty doliczyć należy budowę płyty dennej oraz zadaszenia.

Zbiornik na gnojowicę może być też w całości wykonany na placu budowy. W tej technologii nie ma ograniczeń w zakresie granicznej pojemności, średnicy i wysokości zbiornika. Na budowę składają się następujące etapy:
- wykonanie wykopu, wyrównanie terenu,
- budowa żelbetowej monolitycznej płyty (dna zbiornika) z wyprowadzeniem zbrojenia ścian,
- budowa ścian z wykorzystaniem specjalnych systemów szalunkowych. Tempo prac uzależnione od planowanej wysokości ścian i warunków zewnętrznych (szybkość wiązania kolejnych warstw betonu),
- zadaszenie zbiornika lekką zabudową (plandeka) z materiałów odpornych na agresywne środowisko.

Jednolita konstrukcja

Plusem zbiorników monolitycznych jest brak połączeń, nawet między dnem a ścianą i konieczności ich uszczelniania na etapie budowy. Nowe systemy szalunkowe pozwalają na montaż od wewnątrz i zewnątrz, z pominięciem kotew ściennych i elementów dystansowych przechodzących przez ściany. Wpływa to dodatkowo na szczelność obiektu.
Budowa zbiorników wylewanych „na mokro” trwa o kilka dni dłużej niż wersji prefabrykowanych, ale nie zawsze ma to decydujące znaczenie w trakcie podejmowania decyzji.
Zbiorniki wykonywane są z betonu o wysokiej wytrzymałości i stopniu wodoszczelności, zbrojonego siatkami zgrzewanymi. Typowy czas realizacji – ok. 14 dni. Orientacyjny koszt wykonania zbiornika monolitycznego nie różni się zasadniczo od wersji prefabrykowanej.


Picture of the author
Autor Artykułu:Donata Kosicka
Pozostałe artykuły tego autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)