Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>

Młodzi amerykańscy naukowcy obserwowali krowy z kosmosu

Studenci z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara (USA) analizując obrazy satelitarne, nauczyli się rozróżniać spośród elementów uchwyconych na obrazie, takich jak skały, także zwierzęta, w tym krowy. W jakim celu?

Natalia Marciniak-Musiał17 kwietnia 2021, 06:20
Na ogół nam wszystkim może się wydawać, że życie krowy nie jest zbyt dynamiczne. Część z nich spędza całe dnie na pastwiskach, a inne są hodowane głównie w celu zapewnienia mleka, mięsa albo w celach reprodukcyjnych.

Jaki był cel satelitarnej obserwacji krów?


Mała grupa studentów z Uniwersytetu Kalifornijskiego nauczyła rozpoznawać  ze zdjęć satelitarnych stada bydła stacjonujące w rezerwacie przyrody Point Reyes National Seashore, który zlokalizowany jest 150 km od San Francisco. W trakcie kilku miesięcy analizowania zdjęć udało się uzyskać wiele informacji na temat obserwowanych stad.

Celem opisywanych badań było sprawdzenie interakcji między zwierzyną dziką a hodowlaną. Tereny objęte obserwacją to miejsca, w których pastwiska sąsiadują z obszarami dzikimi. W całych Stanach Zjednoczonych stanowią one aż 1/3 powierzchni kraju. Na terenie rezerwatu przyrody Point Reyes National Seashore jest wydzielona strefa pastwiskowa, której tereny dzierżawione są hodowcom bydła. W latach 90. w wspomnianym rezerwacie w „strefie dzikiej” dokonano reintrodukcji łosia, ale część ze stada przemieściła się w bliskie sąsiedztwo pastwisk.

Okazało się, że ogrodzenie które powstrzymuje krowy przed wędrówką, nie stanowi bariery dla łosi. Potrafią one łatwo się przedrzeć i przejść na tereny wypasu krów.

To bliskie sąsiedztwo użytków zielonych i leśnych, a więc zwierząt hodowlanych i zwierzyny dzikiej, niesie za sobą wiele obawy np. o przenoszenie chorób czy konkurencję.  

Czy łosie i krowy lubią swoje sąsiedztwo?


Naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego interesował przebieg kontaktów miedzy tymi dwoma gatunkami zwierząt. Ponieważ część wcześniejszych badania na ten temat dowodziła m.in. o ich konkurencji.

O ile na temat zamieszkujących tamte tereny łosi, badacze mieli sporo informacji zebranych z nadajników GPS i badań terenowych. To na temat przebywającego tam bydła wiedziano niewiele. Dlatego posłużono się zdjęciami satelitarnymi.

Znajomość dokładnej liczby i lokalizacji krów w stosunku do stada łosi była konieczna, aby zrozumieć, w jaki sposób oba gatunki oddziałują na siebie na pastwiskach. A także dowiedzieć się jakie siedliska w takiej okolicy preferują łosie oraz jak sąsiedztwo krów wpływa na łosie.

Okazało się, że łosie aklimatyzowały się do sąsiedztwa pastwisk i bydła, choć unikały krów i miejsc ich żerowania. Ale nie można wykluczyć, że w czasie ich siedliska się nie nakładają. Zarówno u łosi, jak i u krów wykryto przypadki choroby Johna, a bakterie ją wywołujące mogą utrzymywać się przez rok w środowisku. Do transmisji drobnoustrojów mogło zajść podczas rzadkiego krzyżowania się miejsc żerowania.

Badania nad dzieleniem wspólnej przestrzeni dużym wyzwaniem


Badania dotyczące analiz nachodzących na siebie obszarów występowania zwierząt gospodarskich i dzikich są dużym wyzwaniem. Zdjęcia satelitarne zdecydowanie je ułatwią, aby dowiedzieć się w jaki sposób zwierzęta gospodarskie wykorzystują dzikie tereny i jak dzikie zwierzęta wykorzystują pastwiska.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał na postawie www.eurekalert.org


Picture of the author
Autor Artykułu:Natalia Marciniak-Musiał
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)