Wsparcie dla producentów mleka

Wsparcie dla producentów mleka

Już 18 marca rusza nabór wniosków o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów świń i mleka w ramach tzw. "pakietu Hogana'. Budżet na zakup jałówek i buhajów hodowlanych to prawie 23 miliony złotych.

r e k l a m a

Przez trzy tygodnie, do 7 kwietnia 2017 r. oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego będą przyjmowały wnioski o udzielenie wsparcia w ramach mechanizmów administrowanych przez Biuro Interwencji:

  • Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego;
  • Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego;
  • Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych;
  • Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF).
Stawki zwrotu kosztów

Cztery mechanizmy obejmują refundację kosztów zakupu zwierząt. Stawki kompensacji do zakupu bydła hodowlanego wynoszą od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej jałówki oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja.

Rekompensata dotyczy jałówek hodowlanych ras mięsnych i dwukierunkowych, ale utrzymywanych wyłącznie na opas. Jałówki muszą być starsze niż 6 miesięcy, a młodsze niż 36 miesięcy.

Refundacja kosztów zakupu buhaja czystorasowego mięsnego lub dwukierunkowego dotyczy zwierząt starszych niż 13 miesięcy.

Prawie 100 milionów złotych na rekompensaty

Na pomoc dla rolników przeznaczono odpowiednio:  
22 708 684,6 zł na zakup bydła hodowlanego,
58 409 000 zł na zakup loszek lub knurków hodowlanych,
17 572 188 zł na wyrównanie cen sprzedaży świń z terenów objętych ASF

Podstawą do udzielenia pomocy jest rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. UE L 242, z 9.09.2016,
 str. 10) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz.U z 9 marca 2017 r. poz. 499).

Szczegółowe informacje o wymaganiach i zasadach wsparcia znajdują się tutaj.


oprac. al za ARR

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii