• Wejście na grunt z siatką przeciwśnieżną

  • ?
  W trakcie montażu i demontażu zasłon przeciwśnieżnych firmy dokonują szkód na polach rolników. Ci skarżą się na straty, ale prawo stoi po stronie zarządców dróg.
 • Problemy z ustną dzierżawą

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Na podstawie ustnej umowy dzierżawy użytkuję działkę rolną. Chce ją kupić sąsiad i już wkrótce ma nastąpić podpisanie umowy sprzedaży, bowiem sąsiad nie chce uznać tej dzierżawy. Ponieśliśmy już nakłady na zasiewy. Jak temu zaradzić?
 • Najnowsze zmiany w prawie

  • ?
  W ostatnim czasie zmianom uległy następujące przepisy prawne związane z rolnictwem.
 • Jak podzielić łąkę na działki?

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Kilka lat temu przejąłem gospodarstwo po rodzicach, w tym działkę łąki o powierzchni 2,52 ha, która jest we współwłasności. Mój udział stanowi 3/7 powierzchni, reszta jest we współwłasności 3 innych rolników.
 • Podatek od prywatnej pożyczki

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Kto jest zobowiązany odprowadzić podatek od prywatnej pożyczki i ile on wynosi?
 • Zobowiązania w akcie notarialnym są wiążące

  • PREMIUM
  • ?
  Komornik ma prawo egzekwować zapłatę należności wynikających z aktu notarialnego.
 • Dzierżawa z obciążoną hipoteką

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy można wziąć w dzierżawę grunt obciążony hipoteką?
 • Zadatek przy umowie przedwstępnej

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: W 2008r. zobowiązaliśmy się do sprzedaży gruntu rolnego. Strony miały do siebie zaufanie, dlatego umowę spisaliśmy bez zachowania formy aktu notarialnego. Jako zadatek wręczono nam 10 000 zł. Sprzedaż miała nastąpić do końca 2010 r., ale do umowy nie doszło z powodów finansowych. Czy nabywcy mogą żądać jeszcze od nas zwrotu zadatku?
 • Darowizna dla siostry

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Syn w 2006 r. kupił ziemię na kredyt. W 2010 r. razem z żoną przekazaliśmy mu na własność nasze gospodarstwo, zaś w 2011 r. syn darował siostrze 95 tys. zł na mieszkanie.
 • Zwrot udziałów w spółdzielni

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Statut mojej spółdzielni mleczarskiej dopuszcza możliwość zwrotu udziałów dopiero po 10 latach po ustaniu członkostwa. Czy jest to zgodne z prawem?