• Odszkodowanie za wyrwę w drodze

  • ?
  Pytanie: Wiosną tego roku wjechałem w dużą, nieoznakowaną wyrwę w drodze należącej do gminy. W wyniku zdarzenia zniszczyłem dwa koła, zawieszenie oraz próg. Kto jest podmiotem właściwym do naprawienia szkody? W jaki sposób mam dochodzić swoich roszczeń?
 • r e k l a m a

 • Pozwolenie wodnoprawne na czas oznaczony

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy pozwolenie wodnoprawne musi być wydawane na określony czas? Czy aby je przedłużyć, za każdym razem trzeba przedłożyć ponownie operat wodnoprawny?
 • Ziemia z obciążoną hipoteką

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Zamierzam kupić działkę obciążoną hipoteką na ok. 100 tys. zł. Ustalona cena  wynosi jednak 60 tys. zł. Czy można taką działkę kupić?
 • Najnowsze zmiany w prawie

  • ?
  W ostatnim czasie zmianom uległy następujące przepisy prawne związane z rolnictwem.
 • Uprawnienia kontrolne ARiMR

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, ale grunty uprawia mój sąsiad na podstawie ustnej umowy dzierżawy. Ja składam wnioski o dopłaty bezpośrednie. Ostatnio dowiedziałem się o kontrolach ARiMR. Czy Agencja może w wyniku kontroli sprawdzić, kto uprawia dany grunt?
 • Spóźniona zapłata faktury

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: U jednego z producentów kupiłem środki do produkcji rolnej, ale opóźniałem się z zapłatą za nie, z powodu problemów z moimi wierzytelnościami. Tego samego dnia, gdy zapłaciłem za fakturę, dostałem z sądu nakaz zapłaty. Czy mogę domagać się uchylenia nakazu?
 • Opodatkowanie darowizn dla najbliższych

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Czy darowizny dokonane w latach 2012 – 2017 na rzecz osoby najbliższej podlegają opodatkowaniu?
 • Zimowe szkody na polu

  • ?
  Pytanie: Jestem właścicielem graniczącego z drogą powiatową – pola, na którym co roku ustawiane są siatki przeciwśnieżne. Firma zewnętrzna, która zajmuje się ich montażem, w jego trakcie poczyniła mi szkody w uprawie ozimej pszenicy. Zażądałem od niej odszkodowania. Jej szef odparł, że odszkodowanie to przysługuje mi od Skarbu Państwa lub z polisy ubezpieczeniowej jego firmy. Likwidator szkód oszacował szkodę całkowitą na powierzchni 7,6 ara. Stwierdził jednak, że szkoda nastąpiła w listopadzie i dostanę tylko 25% sumy odszkodowania. Przypuszczam, że będzie ono symboliczne. Czy postąpiono ze mną zgodnie z prawem? Czy w przyszłości mogę zabronić zarządowi dróg wstępu na moje pole?
 • Zwolnienie z podatku rolnego przy wymianie gruntów

  • ?
  Pytanie: W tym roku dokonałem wymiany gruntów z sąsiadem. W jej wyniku otrzymałem dodatkowo 1,5 ha, za które zapłaciłem. Czy za nabyte grunty przysługuje zwolnienie od podatku rolnego?
 • Gdy dzierżawca gruntu z ANR niszczy plony sąsiada...

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Pole sąsiadujące z moim jest własnością ANR i zostało wydzierżawione. Rolnik, które je dzierżawi systematycznie niszczy plony na mojej ziemi. Wielokrotnie zgłaszałem to w Agencji, ale za każdym razem słyszę, że ta nic z tym nie może zrobić. Czy Agencja może rozwiązać dzierżawę z tym rolnikiem ze wskazanej przyczyny?