• Odrolnienie działki budowlanej

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Z mojego pola (gleby klasy IV i V) wydzieliłem i sprzedałem działkę budowlaną, do której ustanowiłem dojazd na zasadzie służebności przez resztę działki rolnej. Nabywca wystąpił o pozwolenie na budowę domu na kupionej działce, jednak starostwo uzależnia wydanie pozwolenia na budowę od odrolnienia działki, przez którą przebiega dojazd. Czy starostwo ma rację?Janusz D. (woj. wielkopolskie)
 • r e k l a m a

 • Najnowsze zmiany w prawie

  • ?
  W ostatnim czasie zmianom uległy następujące przepisy prawne związane z rolnictwem.
 • Rejestracja ciągnika od dziadka

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Aktem notarialnym otrzymałem od dziadka gospodarstwo rolne. W akcie wskazano, że przedmiotem darowizny są również maszyny, ale ich szczegółowo nie opisano. Wydział komunikacji odmawia przerejestrowania ciągnika, bowiem uważa, że musi on być szczegółowo opisany. Czy to prawda?
 • Zwrot nakładów przy dzierżawie

  • ?
  Pytanie: Zawarłem z gminą umowę dzierżawy nieruchomości, na której była łąka. W trakcie trwania umowy łąkę ogrodziłem na swój koszt i wybudowałem przejazd przez podmokłą część. Umowa dzierżawy wygasła. Czy gmina ma obowiązek zapłacić mi za dokonane nakłady?
 • Rozwiązanie umowy dzierżawy

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Zawarliśmy z mężem umowę dzierżawy na czas określony, która była jedną z podstaw uzyskania dopłaty ARiMR do zakupu ciągnika. Ziemia została przekazana innemu właścicielowi, który chce rozwiązać umowę. Czy możemy się na to zgodzić? Czy grożą nam jakieś konsekwencje ze strony ARiMR?
 • Sprzeciw dla drogi koniecznej

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Sąsiad wystąpił o ustanowienie drogi koniecznej przez moje pole twierdząc, że inaczej nie może dojechać do drogi publicznej. Jak się bronić w takim postępowaniu?
 • Dopłata do materiału siewnego

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Firma, od której kupiłem materiał siewny nie posiadała certyfikatu, przez co nie uzyskałem dopłat do materiału siewnego. Czy mogę żądać od tej firmy pokrycia strat?
 • Umowa dzierżawy przy zasiewach

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Wydzierżawiłem grunt od ANR, który obejmę po tegorocznych zbiorach. Czy Agencja ma prawo żądać ode mnie zwrotu pieniędzy na dokonane orki lub zasiewy?
 • Rekompensata za „nie te” nasiona

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Kupiłem nasiona cebuli, ale po wykiełkowaniu okazało się, że ok. 20% to inny gatunek niż zakupiony. Na polu wyrosły więc dwa różne, zmieszane ze sobą rodzaje cebuli. Z tego powodu przed sprzedażą muszę ponieść dodatkowe koszty związane z segregowaniem. Czy należy mi się w związku z tym rekompensata? Od kogo?
 • Skutki naruszenia umowy dzierżawy

  • PREMIUM
  • ?
  Pytanie: Sześć lat temu zawarłem umowę dzierżawy. Rok temu właściciel zmarł, a jego syn wiosną wjechał na pole i zniszczył moje zasiewy. Gdy zaprotestowałem, powiedział, że moja umowa zawarta z jego ojcem nie wiąże. Czy mam jakieś prawa w takiej sytuacji?