Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

ABC zasiłku chorobowego

Obrazek

Ubezpieczonemu w KRUS rolnikowi oraz domownikowi w razie choroby lub wypadku przy pracy przysługuje zasiłek chorobowy w podstawowym (nie dłużej niż 180 dni) i przedłużonym okresie.

Andrzej Sawa28 września 2017, 10:26
Mimo, że kwota za jeden dzień niezdolności do pracy od 2009 r. wynosi nadal jedynie 10 zł, a do wypłaty świadczenia wymagane jest co najmniej 30 dni nieprzerwanej niezdolności, rolnicy korzystają z przysługującego im prawa do zasiłku chorobowego. Muszą jednak pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności. Poniżej przedstawiamy kompendium niezbędnych informacji o tym zasiłku, wypłacanym przez KRUS z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

W podstawowym okresie:
  • Zasiłek chorobowy w podstawowym okresie należy się ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Zasiłek ten przysługuje w podstawowym okresie, zwanym „ okresem zasiłkowym” nie dłużej niż przez 180 dni.
  • Rolnikowi (domownikowi), który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek (dobrowolnie) zasiłek chorobowy, z wyjątkiem zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje, po upływie 12-miesięcznego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia społecznego rolników. Do tego okresu nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu (tj. w ZUS).
  • Rolnikowi (domownikowi), który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy (obowiązkowo) do podstawowego okresu zasiłkowego zalicza się okresy pobierania zasiłku chorobowego z innego ubezpieczenia (tj. z ZUS) z tym, że łączny okres nie może przekroczyć 180 dni.
  • Do jednego okresu zasiłkowego KRUS wliczy:
- wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy z powodu choroby – za nieprzerwaną niezdolność do pracy należy rozumieć jeden okres niezdolności do pracy, spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli pomiędzy nimi nie ma żadnej przerwy,
- okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni – rolnik musi jednak wiedzieć, że pierwsza 30-dniowa niezdolność do pracy (udokumentowana jednym lub kilkoma zaświadczeniami lekarskimi) musi trwać w ciągłości bez żadnej przerwy, aby nabyć prawo do zasiłku.

O fakcie powstania po przerwie nieprzekraczającej 60 dni ponownej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, co przed przerwą, lekarz, wystawiający zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA winien wpisać w zaświadczeniu kod literowy A.
  as

Czytaj cały artykuł w październikowym wydaniu "top agrar Polska"! Nie masz prenumeraty? Zamów i miej dostęp do większej ilości pomocnych artykułów.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)