Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Bez wyższej emerytury

Obrazek

Pytanie: Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Oprócz tego mąż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, ale pozostaje ubezpieczony w KRUS i opłaca podwójną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ja pracuję i jestem ubezpieczona w ZUS. Chciałabym zapytać, czy mogłabym dodatkowo opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS, aby moja emerytura w przyszłości była wyższa oraz czy emerytura rolnicza męża będzie wyższa z uwagi na opłacanie składki − jak już wspomniałam w podwójnej wysokości.

2 czerwca 2018, 09:32
Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336 ze zm.), ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy (obowiązkowo) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, jeżeli ten rolnik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Pani podlega ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia w ZUS, wobec czego jest wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego z mocy ustawy. Nie może być także objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek, czyli dobrowolnie z racji podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu. Może być pani objęta ubezpieczeniem wypadkowym chorobowym i macierzyńskim na wniosek (dobrowolnie), wyłącznie w zakresie ograniczonym co do jednorazowego odszkodowania. Natomiast ww. ustawa na dzień dzisiejszy nie przewiduje wyższej wysokości emerytury  rolniczej dla ubezpieczonych rolników (domowników) z tytułu opłacania składki emerytalno- rentowej w podwójnej wysokości.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)