Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Co oznacza wszczęcie egzekucji o przejęcie zarządu nad gospodarstwem?

Obrazek

Wobec gospodarstwa jednego z rolników wszczęto egzekucję przez przejęcie nad nim zarządu. Co to oznacza w praktyce?

adw. Mikołaj Pomin16 kwietnia 2023, 07:00

Czytelnik pyta: Egzekucja długów przez zarząd przymusowy. Co to właściwie oznacza?

Wobec mojego gospodarstwa wszczęto egzekucję przez przejęcie nad nim zarządu. Co to w zasadzie oznacza?

Prawnik odpowiada: Egzekucja przez zarząd prowadzona jest na wniosek wierzyciela, co oznacza, że komornik nie może wedle swego uznania wszcząć takiej egzekucji.

Zarząd przymusowy jest uregulowany w art. 10641 do 106413 Kodeksu postępowania cywilnego i jest jednym ze sposobów egzekucji długów, obciążających prowadzącego przedsiębiorstwo bądź gospodarstwo rolne. Egzekucja przez zarząd prowadzona jest na wniosek wierzyciela, co oznacza, że komornik nie może wedle swego uznania wszcząć takiej egzekucji. Istotą tego rodzaju egzekucji jest uzyskiwanie dochodów, które po pokryciu wydatków przekazywane są wierzycielom. Ogółem sprawą gospodarstwa zajmuje się wówczas zarządca powołany przez sąd spośród osób mających licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Istotne jest, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarządca może sprzedać nieruchomości, ruchomości lub prawa wchodzące w skład zarządzanego gospodarstwa rolnego, w części przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz oddać je w najem lub dzierżawę wyłącznie za zgodą sądu. W razie zarządzenia sprzedaży to sąd określa warunki sprzedaży. W toku egzekucji przez zarząd przymusowy nie jest dopuszczalne prowadzenie innego rodzaju egzekucji.


Czytaj także: Podatek od nabytej ziemi w drodze egzekucji

Dyżur naszego prawnika

adwokat Mikołaj Pomin
tel: 61 869 06 23
17 kwietnia od godziny 9:00 - 13.00,
24 kwietnia od godziny 9.00 - 13.00. 

fot. envato.elementsPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)