Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy można zmusić ARiMR do wydania decyzji w sprawie ONW?

Obrazek

Pytanie: Od roku ARiMR nie wydała decyzji w sprawie ONW. Czy mogę przymusić Agencję do jej wydania?

adw. Mikołaj Pomin8 kwietnia 2019, 10:15
Odpowiedź: ARiMR w sprawach dotyczących płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami działa na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dla beneficjenta oznacza to, że w razie opieszałego prowadzenia sprawy (niezałatwienia sprawy w terminie lub przewlekłego jej prowadzenia) może on wystąpić, na podstawie art. 37 kodeksu z zażaleniem.

Zażalenie składa się do organu wyższego stopnia, a jeżeli takiego organu nie ma – stronie służy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Złożenie zażalenia i jego pozytywne rozpatrzenie nie oznacza jednak, że sprawa dotycząca płatności zostanie rozpatrzona pozytywnie.
Postępowanie to dotyczy bowiem jedynie opieszałości organu.

Organ rozpatrujący zażalenie, uznając je za uzasadnione, wyznacza organowi dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. W razie potrzeby może także zarządzić podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Ewentualne negatywne rozpatrzenie zażalenia uprawnia beneficjenta do wystąpienia do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą (na podstawie art. 52 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. DzU z 2019 r., poz. 11, 60).

adwokat Mikołaj Pomin


Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Możesz zadać je w poniższym formularzu. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi tak szybko jak to możliwe:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)