Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czy zbiornik na gnojowicę podlega uldze w podatku rolnym?

Obrazek

Jakiego rodzaju budynki podlegają uldze inwestycyjnej? Czy zbiornik na gnojowice podlega uldze w podatku rolnym?

adw. Mikołaj Pomin1 maja 2020, 10:00

Artykuł 13 ustęp 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. DzU z 2016 r., poz. 617) przyznaje podatnikom podatku rolnego prawo do ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na:

  1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  2. zakup i zainstalowanie:
    deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).


Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Istotne jest, że przedmiotowa ulga nie przysługuje, gdy wydatki na inwestycje zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Jednym z celów budowy zbiornika na gnojowicę, choćby drugorzędnym, może być ochrona środowiska. Zgodnie z przyjętym poglądem powyższa ulga przysługuje również na te obiekty, które mają inny cel, aniżeli ochrona środowiska, jednak ich pośrednim efektem jest pozytywne oddziaływanie na ochronę środowiska. W tej sytuacji przychylić się należy do poglądu, że na budowę zbiornika na gnojowicę przysługuje ulga inwestycyjna.

adwokat Mikołaj Pomin

Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)