Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czynsz dzierżawny do depozytu

Obrazek

Pytanie: Od dłuższego czasu dzierżawię grunty od kilku współwłaścicieli. W umowie ustaliliśmy, że każdy ze współwłaścicieli otrzyma bezpośrednio przypadającą mu część czynszu. Jeden z nich wyjechał zagranicę i żaden z członków rodziny nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób osobie tej przekazywać czynsz?

adw. Mikołaj Pomin19 kwietnia 2017, 12:55

Odpowiedź: Dzierżawca nie może ograniczyć się do czekania, aż współwłaściciel się z nim skontaktuje – winien bowiem wykazać inicjatywę w ustaleniu miejsca jego pobytu, by nie narazić się na zarzut, że zwleka z zapłatą czynszu. Jeśli jednak wszystkie sposoby nawiązania kontaktu ze współwłaścicielem zawiodą, dzierżawca może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożeniu należnego czynszu do depozytu sądowego. Uzyskanie zgody sądu i wpłacenie kwoty na wskazane przez sąd konto traktowane jest jak spełnienie świadczenia do rąk wierzyciela. Dzięki temu dłużnik nie pozostaje dłużej w zwłoce. Podstawą skierowanie takiego żądania do sądu jest treść art. 467 pkt 1 Kodeksu cywilnego.

Upoważnia on dłużnika do złożenia świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela. W sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania − sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)