Czynsz dzierżawny do depozytu

Czynsz dzierżawny do depozytu

Pytanie: Od dłuższego czasu dzierżawię grunty od kilku współwłaścicieli. W umowie ustaliliśmy, że każdy ze współwłaścicieli otrzyma bezpośrednio przypadającą mu część czynszu. Jeden z nich wyjechał zagranicę i żaden z członków rodziny nie ma z nim kontaktu. W jaki sposób osobie tej przekazywać czynsz?

r e k l a m a

Odpowiedź: Dzierżawca nie może ograniczyć się do czekania, aż współwłaściciel się z nim skontaktuje – winien bowiem wykazać inicjatywę w ustaleniu miejsca jego pobytu, by nie narazić się na zarzut, że zwleka z zapłatą czynszu. Jeśli jednak wszystkie sposoby nawiązania kontaktu ze współwłaścicielem zawiodą, dzierżawca może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożeniu należnego czynszu do depozytu sądowego. Uzyskanie zgody sądu i wpłacenie kwoty na wskazane przez sąd konto traktowane jest jak spełnienie świadczenia do rąk wierzyciela. Dzięki temu dłużnik nie pozostaje dłużej w zwłoce. Podstawą skierowanie takiego żądania do sądu jest treść art. 467 pkt 1 Kodeksu cywilnego.

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii