Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Czynsz przy ustnej dzierżawie

Obrazek

Pytanie: Zawarliśmy ustną umowę dzierżawy, ale nie płaciliśmy czynszu. Czy właścicielka może żądać czynszu wstecz, skoro nie było umowy pisemnej?

adw. Mikołaj Pomin29 listopada 2017, 17:32

Umowa dzierżawy zawarta w formie ustnej jest tak samo ważna i wiążąca strony, jak umowa zawarta w formie pisemnej. Należy podkreślić, że z ustnej dzierżawy należy się wywiązywać z taką samą staranności, jak z pisemnej. Nie może być jednak wątpliwości co do treści takiej umowy.

Ustna dzierżawa nie jest tak trwałą umową, jak ta pisemna. Nie uprawnia przy tym dzierżawcy do skorzystania z prawa pierwokupu, w przypadku sprzedaży nieruchomości. Niewątpliwie, jednym z elementów umowy dzierżawy jest zobowiązanie dzierżawcy do zapłaty czynszu. Jego wysokość nie powinna budzić wątpliwości. Wydzierżawiający może domagać się od dzierżawcy zapłaty zaległego czynszu nawet wtedy, gdy nie zawarto pisemnej umowy. Na niej ciąży jednak obowiązek wykazania, w jakiej wysokości czynsz został przez strony ustalony. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe sąd może zasądzić czynsz według własnego przekonania, kierując się przy tym np. opinią biegłego.

Do ustalenia czynszu mogą w takiej sytuacji służyć średnie wartości czynszów gruntów rolnych na danym terenie. Proces o ustalenie i zapłatę czynszu z ustnej umowy dzierżawy może okazać się kłopotliwy i kosztowny dla obu stron. Aby uniknąć takich problemów i wydatków należy, choć nie jest to konieczne, sporządzać umowy w formie pisemnej.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)