Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Darowanie dzierżawy dzieciom

Obrazek

Pytanie: Czy w trakcie trwania umowy dzierżawy właściciel może grunty podzielić i przekazać dzieciom tak, by umowa nie została rozwiązana?

Andrzej Sawa6 marca 2017, 21:38

Odpowiedź: Prawo własności polega m.in. na tym, że właściciel może z prawa tego korzystać w dowolny sposób, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa bądź prawem innych osób. Oznacza to również, że właściciel ma prawo przenieść własność na inne osoby.

W tym przypadku należy jednak upewnić się, czy przeniesienie własności nie spowoduje, że np. dzierżawcy przysługiwać będzie ustawowe lub umowne prawo pierwokupu. Prawo takie, poza dzierżawcą, może również przysługiwać Agencji Nieruchomości Rolnych. Prawo pierwokupu przysługiwać będzie wyłącznie w przypadku sprzedaży, zatem przeniesienie własności na podstawie umowy darowizny prawa pierwokupu nie rodzi.

Również sam podział geodezyjny dzierżawionych gruntów z reguły nie narusza prawa dzierżawcy do nieruchomości. Może on jednak być niezgodny z prawem, bowiem często obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają dzielenie nieruchomości poniżej określonej powierzchni.

Warto zatem ustalić, czy na danym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego i czy ewentualny podział nie godzi w jego zapisy. Wreszcie należy upewnić się, czy dokonany podział nie spowoduje, że niektóre działki powstałe w wyniku podziału, ze względu na oznaczenie w ewidencji gruntów, podlegać będą obowiązkowi uiszczania podatku od nieruchomości zamiast podatku rolnego.  asPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)