Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Darowizna nieruchomości dla żony

Obrazek
Pytanie: Przed ślubem nabyłem nieruchomość. Czy mogę ją podarować żonie? Czy żona zapłaci od tego podatek?
adw. Mikołaj Pomin1 marca 2020, 08:00
Odpowiedź: Ustroje majątkowe w małżeństwie, a więc relacje majątkowe między małżonkami regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Kodeks ten reguluje zarówno kwestie majątkowe związane ze wspólnością majątkową małżeńską, jak i majątkami osobistymi małżonków.

Zgodnie z art. 31 krio, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności:
 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z nich.

Majątek w małżeństwie

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Innymi słowy wskazany przepis oznacza, że w małżeństwie mamy do czynienia z trzema masami majątkowymi: majątkiem wspólnym, powstałym po dniu zawarcia związku małżeńskiego, oraz dwoma majątkami osobistymi każdego z małżonków. Katalog składników wchodzących do majątku osobistego małżonków zawiera art. 33 kodeksu, a są nimi m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej.

Rozporządzanie majątkiem

Co do zasady, składnikami wchodzącymi w skład majątku wspólnego winni rozporządzać małżonkowie wspólnie, natomiast każde z nich samodzielne może rozporządzać swoim majątkiem osobistym. Oznacza to, że Czytelnik może według swego uznania darować nieruchomość wchodzącą w skład jego majątku osobistego swojej żonie.

Podatek od darowizny

Zasady naliczania podatku od darowizn regulują przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1813). Zgodnie z treścią art. 4a ust. 1, zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a tym przypadku – od chwili dokonania darowizny. Reasumując, darowizna poczyniona przez Czytelnika na żonę będzie zwolniona od tego podatku.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)