Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Długi po spółce cywilnej przy wystąpieniu z niej

Pytanie: W 2018 r. wystąpiłem ze spółki cywilnej, otrzymałem należną mi spłatę i na jakiś czas straciłem kontakt z byłymi wspólnikami. Wiem jednak, że spółka trwa nadal. W ostatnim czasie otrzymałem wezwanie do zapłaty od byłych wspólników. Twierdzą oni, że spłacili wspólnie jakiś dług, który powstał przed moim wystąpieniem i ja również za niego odpowiadam. Czy muszę ten dług zapłacić, skoro wystąpiłem ze spółki i otrzymałem spłatę?

adw. Mikołaj Pomin17 października 2020, 20:30
Odpowiedź: Spółka cywilna nie jest podmiotem, jak np. spółka z o.o. Spółka cywilna jest umową, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 Kodeksu cywilnego). Wspólnicy działają zatem w imieniu swoim, nabywają majątek dla siebie i zaciągają zobowiązania na siebie, a nie na spółkę.

Spółki cywilnej nie można pozwać, a jedynie jej wspólników, którzy za zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem. Wreszcie, za zobowiązania te odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się zapłaty długu od wszystkich wspólników razem, od kilku z nich lub od jednego.

Ten z nich, który spłaci dług ma prawo żądać od pozostałych, by zwrócili mu przypadające na nich części (tzw. regres). Wspólnik, który występuje ze spółki odpowiada za zobowiązania spółki za czas do wystąpienia. Wspólnik, który do niej przystępuje odpowiada solidarnie również za zobowiązania powstałe zanim do niej przystąpił.

Odnosząc powyższe do pytania Czytelnika – wezwanie do zapłaty części długu skierowane do niego jest zasadne, jeśli dług ten rzeczywiście powstał przed wystąpieniem przez niego ze spółki. Bez znaczenia jest przy tym, że wspólnikowi wypłacono przypadający na niego udział w spółce.

Przed zapłatą warto jednak sprawdzić po pierwsze, kiedy dług powstał, a po drugie, czy nie uległ przedawnieniu. Długu przedawnionego dłużnik nie musi zaspokajać.

adw. Mikołaj Pomin

Fot. pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)