Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Dłużnik, komornik a izba rolnicza

Obrazek

Od sierpnia 2017 r. do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie od komorników wpłynęło 38 wniosków do zaopiniowania przez Izbę egzekucji wobec zadłużonych rolników. W większości dotyczą one gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą.

Andrzej Sawa28 kwietnia 2018, 14:41
Ich powierzchnia jest różna – od kilkunastu do kilkuset hektarów. Obligatoryjne opiniowanie przez izby rolnicze komorniczych wniosków o egzekucje umożliwia rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. Każda z izb opracowała własne procedury opiniowania. W Olsztynie zajmuje się tym wyznaczony pracownik biura plus pracownik z biura terenowego (obejmującego zazwyczaj trzy powiaty).

Pracownik prosi o zgodę na wizytę w zadłużonym gospodarstwie, następnie wizytuje je w obecności członka rady powiatowej izby, posiadającego gospodarstwo o podobnym profilu produkcji. Na miejscu spisywany jest protokół z charakterystyką gospodarstwa, numerami działek, zawartymi umowami kontraktacyjnymi, opisem stanu utrzymywanej hodowli oraz charakterystyką zadłużenia.

Następnie do protokołu wprowadzane są dane dotyczące inwentarza żywego i ruchomego (maszyn i narządzi), które – według rolnika – są mu niezbędne w procesie produkcji. Na podstawie analizy gospodarstwa powstaje opinia izby – co jest niezbędne dla rolnika, aby „prawidłowo prowadził gospodarstwo rolne” (cytat z rozporządzenia).

– Jesteśmy samorządem rolniczym i w zdecydowanej większości wydawanych opinii stajemy po stronie zadłużonego rolnika. Nasze opinie pochodzą z tzw. sufitu, tylko z rzetelnej oceny prowadzonej na podstawie wizytacji na miejscu, rozmowy z zadłużonym, analizy gospodarczej każdego przypadku, np. przeliczamy obsadę bydła na powierzchnię gospodarstwa według Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej – na 1 ha użytków zielonych przypadają dwie duże sztuki (DJP) – informuje Jolanta Mackiewicz, dyrektor biura W-MIR w Olsztynie.

Zdaniem dyrektor komornicy na wydawane przez izby opinie reagują różnie – czasem pisemnie wnoszą o zrewidowanie opinii, czasem protestują wierzyciele, że nie mogą wyegzekwować należności.

– Apelujemy do rolników, żeby nie dopuszczali do ostateczności, czyli egzekucji komorniczych. Wcześniej należy zawierać kompromisy z wierzycielami w razie powstania długu, by uniknąć dodatkowych kosztów – deklaruje dyrektor.

Banki często rozkładają długi, prolongują spłaty, zmniejszając wysokość rat. Niestety, zdarza się, że rolnicy czasem przysłowiowo chowają głowy w piasek przed długiem – wtedy wchodzi komornik. Oficjalnie wymieniane powody powstania zadłużenia to opóźnienia w wypłacie dopłat bezpośrednich za ubiegły rok oraz spóźnienia lub brak wypłat należności od podmiotów skupujących produkty rolne. Rolnicy kredytują maszyny, nawozy itp. i w razie opóźnień w uzyskaniu należności zaczynają sami zalegać ze spłatą.

– Często niestety jest tak, że rolnik podjął unijne zobowiązania, np. kupił sprzęt ze wsparciem w ramach PROW. Nie może go wówczas przez 5 lat sprzedać, by spłacić zobowiązania, podobnie ziemi, bo nie wolno mu zmniejszać powierzchni gospodarstwa – wymienia najczęstsze powody powstania zatorów płatniczych Jolanta Mackiewicz.

Jaka jest skuteczność nowych umocowań prawnych izb rolniczych wobec komorników?
Ostateczną decyzję o uznaniu za niezbędne zajętych składników gospodarstwa wydaje komornik. Izby rolnicze nie uzyskują od komorników informacji zwrotnych w danej sprawie.
as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)