Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Komu należą się dopłaty bezpośrednie po zmarłym członku rodziny?

Obrazek
Pytanie: Wuj zmarł po złożeniu wniosku o dopłaty, ale przed wydaniem w tej sprawie decyzji. Czy jego spadkobiercom przysługują te dopłaty?
adw. Mikołaj Pomin23 lutego 2020, 14:28
Odpowiedź: Przepisy art. 27 ustawy z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 2018 r., poz. 1312 t.j.) regulują problem sukcesji dopłat w ramach systemu w przypadku śmierci rolnika.

Z punktu widzenia zadanego pytania istotna jest chwila śmierci rolnika. Zgodnie z przywołanym art. 27, w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie, płatności bezpośrednie przysługują spadkobiercy, jeśli grunty objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek i spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

W przypadku spełnienia powyższych kryteriów spadkobierca rolnika winien złożyć wniosek w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku (śmierci rolnika) i wstępuje do toczącego się postępowania na jego miejsce. Do wniosku załączyć należy prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

W przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, należy złożyć zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd lub notariusza, albo upoważnionego pracownika Agencji. We wniosku do ARiMR należy także podać numer identyfikacyjny gospodarstwa lub kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Wreszcie, gdy uprawnionych do nabycia spadku po rolniku jest więcej spadkobierców, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich będzie zobowiązany złożyć oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu tych płatności.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)