Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Dzieci z innego związku

Obrazek

Pytanie: Mój mąż ma dwójkę dzieci pochodzących ze związku z jego poprzednia partnerką życiową, z którą nie wziął nigdy ślubu. Czy dzieci te będą dziedziczyły po moim męża, w przypadku jego śmierci?

Andrzej Sawa1 marca 2016, 10:41

Obowiązujące przepisy spadkowe nie rozróżniają zstępnych (dzieci, wnuków) na pochodzących ze związków małżeńskich i pozamałżeńskich. W każdym przypadku są one uprawnione do dziedziczenia po swoich rodzicach. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dzieci są uznane przez sąd za niegodne dziedziczenia bądź wydziedziczone. W pierwszej sytuacji sąd uznaje, że najogólniej rzecz ujmując, dana osoba jest niegodna dziedziczenia, gdy dokonała ciężkiego umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy bądź świadomie naruszyła jego wolność dysponowania swoim majątkiem (art. 928 kodeksu cywilnego).

Wydziedziczenie (art. 1008 kodeksu cywilnego) natomiast polega na sporządzeniu przez spadkodawcę testamentu, w którym pozbawia on zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Może to nastąpić w sytuacji, gdy wydziedziczony wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób określonych przestępstw, czy też uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Odnosząc się do opisanej sytuacji można wskazać, że w przypadku śmierci ojca dzieci urodzone przez jego żonę będą dziedziczyły wraz z nią oraz dziećmi pochodzącymi spoza małżeństwa na równych zasadach, o ile nie zostaną uznane za niegodne lub wydziedziczone.  as

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)