Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Dzierżawa za podatek

Obrazek

Pytanie: Kilka lat temu wspólnie z sąsiadem zawarliśmy umowę, na podstawie której korzystaliśmy z gruntu w zamian za opłacanie przez nas podatku rolnego. Umowa wygasła a właściciel pozwolił nam korzystać z gruntu dalej. Teraz, po roku od wygaśnięcia tamtej umowy żąda zapłaty czynszu, o którym wcześniej nie było mowy. Czy mamy obowiązek zapłacić ten czynsz?

Andrzej Sawa9 października 2016, 12:22

Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 708 Kodeksu cywilnego, do umów, na podstawie których osoba biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem gruntu stosuje się te same przepisy, które dotyczą umów dzierżawy.

Umowy te są do siebie bardzo podobne, a różnią je w zasadzie tylko właśnie kwestie związane z czynszem. W sytuacji, gdy dana umowa wygasa, a strony dalej zachowują się tak, jakby umowa nadal obowiązywała uzasadnionym jest pogląd, że zgodnie zawarły nową umowę. Jeśli strony między sobą jasno nie określiły czego innego, umowę taką poczytuje się za zawartą na czas określony.

Zgodnie z treścią art. 699 kodeksu cywilnego, czynsz dzierżawny jest płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju − półrocznie z dołu, chyba że strony co innego ustaliły. Powyższy przepis i zachowanie właściciela sugerują, że od początku traktował on zawartą ustnie umowę jako umowę dzierżawy, uznając jednocześnie, że będzie mu przysługiwał czynsz.

Przeciwko takiemu stanowisku przemawia jednak fakt, że właściciel pozwolił użytkownikom korzystać z gruntu i jednocześnie nie zapewnił sobie na piśmie ustaleń dotyczących czynszu.
Ostatecznie i definitywnie trudno odpowiedzieć na pytanie, czy czytelnicy powinni zapłacić czynsz. Spór rozstrzygnąć mogą ewentualni świadkowie zawarcia umowy i ustalania jej treści. Warto jednak przypomnieć, by kiedy to jest możliwe, spisywać ustalenia w formie choćby krótkich umów.Newsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)