Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Dzierżawca nie zrekultywował gruntu

Obrazek

Pytanie: Zawarta przeze mnie umowa dzierżawy zobowiązywała dzierżawcę do zrekultywowania gruntu po jej wygaśnięciu. Po wydaniu gruntu okazało się, że dzierżawca nie wykonał tego obowiązku. W jaki sposób mogę zmusić go do wywiązania się z umowy?

19 maja 2014, 10:04

Odpowiedź: Strony mogą w umowie dowolnie określić wzajemne prawa i obowiązki, pod warunkiem, że ich wykonanie nie będzie zabronione przez prawo. Skoro zatem decydują się na ich zapisanie, winny się z postanowień umownych wywiązać rzetelnie. Wykonanie zobowiązań, takich jak: dokonanie rekultywacji terenu, usunięcie części budynków czy budowli może być czasochłonne i kosztowne. Z tego powodu zobowiązany może próbować ukryć przed kontrahentem nierzetelne wykonanie czy w ogóle jego brak. Warto przed takimi sytuacjami się zabezpieczyć.

Można to zrobić, kontrolując na bieżąco przebieg prac, a po ich zakończeniu, dla pewności – sprawdzić ich prawidłowość. Po każdej kontroli warto spisać protokół, w którym wskazane zostaną nieprawidłowości. Gdy zobowiązanie nie zostanie wykonane prawidłowo, pozostaje wezwanie wykonawcy do należytego spełnienia świadczenia.
Jeśli to nie przyniesie pożądanego rezultatu, pozostaje zlecenie wykonania prac – w tym przypadku rekultywacji terenu – innemu podmiotowi. Po zapłaceniu za takie zastępcze wykonanie pokrzywdzony Czytelnik może dochodzić od niesolidnego partnera zwrotu tej należności. Może również dochodzić odszkodowania za ewentualne szkody, jakie poniósł w związku z niewykonaniem zobowiązania (np. z powodu niemożności korzystania z gruntu na cele rolnicze nie uzyskał plonu w ciągu jednego roku). Wierzyciel musi jednak wykazać, że rekultywacja faktycznie nie została wykonana.

Winien też udowodnić, że poniesione koszty były konieczne i zasadne. To wszystko musi zostać wykazane opiniami biegłych sądowych. Wreszcie, gdy przedmiotem roszczeń będzie odszkodowanie, pokrzywdzony musi udowodnić wysokość szkody oraz fakt, że je poniósł z winy kontrahenta.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)