Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Egzekucja z gospodarstwa przez zarząd

Obrazek

W jakich okolicznościach można prowadzić egzekucję z gospodarstwa rolnego przez przejęcie nad nim zarządu?

adw. Mikołaj Pomin26 października 2020, 11:31
Jednym ze sposobów egzekucji jest egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641 do 106413 Kodeksu postępowania cywilnego). Zarządem tym może zostać objęte również gospodarstwo rolne. Egzekucja przez zarząd prowadzona jest na wniosek wierzyciela. Oznacza to, że komornik nie może wedle swego uznania wszcząć takiej egzekucji. Istotą tego rodzaju egzekucji jest uzyskiwanie dochodów, które po pokryciu wydatków przekazywane są wierzycielom. Ogółem spraw gospodarstwa zajmuje się wówczas zarządca powołany przez sąd spośród osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Istotne jest, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach zarządca może sprzedać nieruchomości, ruchomości lub prawa wchodzące w skład zarządzanego gospodarstwa rolnego w części przekraczającej zakres zwykłego zarządu oraz oddać je w najem lub dzierżawę wyłącznie za zgodą sądu. W razie zarządzenia sprzedaży, sąd określa warunki tej transakcji. W toku egzekucji przez zarząd przymusowy nie jest dopuszczalne prowadzenie innego rodzaju egzekucji.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)