Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Faktura za gotowość do świadczenia usługi odśnieżania

Obrazek

Wśród naszych Czytelników są osoby, które świadczą usługi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Oto pytanie jednego z nich do naszego eksperta ds. VAT Romana Włodarza.

10 grudnia 2018, 16:08
Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych, a zimą zajmuję się odśnieżaniem dróg powiatowych. Ponieważ ubiegła zima była lekka, powiat w nowej specyfikacji do przetargu zmienił zasady tzw. gotowości do świadczenia usług, co będzie się wiązać ze zmianą w treści wystawianych przeze mnie faktur VAT. Ma być odrębnie wykazywana pozycja za gotowość do zimowego utrzymywania dróg. W jaki sposób ma być opodatkowana VAT ta gotowość na fakturze?

Odpowiedź:
Co do zasady będziemy mieć tutaj do czynienia z tzw. usługą kompleksową, czyli złożoną. Zgodnie z wyrokiem ETS z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/05 Levob Verzekeringen BV etc., „… w usłudze kompleksowej jest jeden przedmiot świadczenia”,  zatem będzie obowiązywała dla obu (wszystkich) czynności, w tym dla gotowości, jednakowa stawka VAT (23%).

Potwierdza to też m.in. np. interpretacja dyrektora IS w Katowicach, sygn. IBPP1/443-227/10/ES. Z punktu widzenia prawidłowości rozliczeń najważniejsza będzie tutaj treść umowy. Powinna ona zawierać szczegółowe dane dotyczące terminów wystawiania faktur i terminów zapłaty – w szczególności za okresy gotowości w formie ryczałtu, jeśli w tym czasie nie doszło do wykonania zasadniczej części usługi, tj. odśnieżania dróg.

Roman Włodarz


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)