Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Grupa producencka i poważny problem z dotacją z ARiMR

Pytanie: Kilka lat temu w pięć osób założyliśmy grupę producentów rolnych. Została ona zarejestrowana i otrzymywaliśmy przez trzy lata dofinansowanie. W czwartym roku po kontroli ARiMR okazało się, że jeden z członków grupy dzierżawi od drugiego ziemię i na niej prowadzi uprawę; jest to jedyna jego ziemia w gospodarstwie. ARiMR zakwestionowała ten stan rzeczy twierdząc, że jedno z gospodarstw tak podzielono, by przez wydzierżawienie jego części grupa mogła liczyć wymaganych ustawowo pięciu członków. Czy słusznie?

adw. Mikołaj Pomin18 października 2020, 10:22
Odpowiedź: Podobna sprawa była rozpatrywana przez NSA w Warszawie i zakończyła się wyrokiem z 5 kwietnia 2016r. (II GSK 2467/14). Najpierw WSA, a następnie NSA oddaliły skargę kasacyjną grupy producentów rolnych od decyzji właściwych organów ARiMR odmawiającej przyznania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych.

W sprawie tej ostatecznie stwierdzono, że wydzierżawienie przez jednego członka grupy drugiemu, który poza dzierżawą nie miał we władaniu żadnych innych gruntów rolnych, było sztucznym podziałem gospodarstwa. Uznano, że w takim przypadku sztucznie wykreowano jednego wspólnika do grupy, by spełnić ustawowy wymóg dotyczący minimalnej ilości wspólników.

Z tego względu sądy administracyjne uznały, że skoro grupa nie spełniała jednego z warunków ustawowych ARiMR miała prawo odmówić przyznania grupie pomocy. W tej sprawie sytuacja wygląda podobnie i decyzja Agencji o odmowie przyznania pomocy najprawdopodobniej zostanie podtrzymana.

adw. Mikołaj Pomin

Fot. pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)