Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Jak uregulować fakturę?

Obrazek

Pytanie: Firma budowlana wybudowała u mnie w gospodarstwie szambo. Do dziś wykonawca nie przysłał mi faktury za część zakupionych materiałów i dlatego za nie dotąd nie zapłaciłem. Kilkakrotnie prosiłem o faktury, jednak bezskutecznie. Czy w związku z tym wykonawca może naliczać odsetki od niezapłaconej należności?

Andrzej Sawa16 października 2016, 11:42

Odpowiedź: Sytuacja opisana przez Czytelnika jest nietypowa, bowiem zazwyczaj to sprzedawcy lub wykonawcy domagają się zapłaty za sprzedane towary czy usługi. Tym razem, to nabywca nie otrzymał faktury, a sprzedawca nie wskazał ani kwoty należności, ani terminu jej zapłaty.

Oczywistym jest, że w tej sytuacji sprzedawca nie może domagać się od nabywcy odsetek za zwłokę, bowiem nie został określony termin, kiedy świadczenie winno zostać spełnione i w jakiej miało być ono wysokości. Ostatecznie takie zobowiązanie może uleć przedawnieniu, jeśli przez trzy lata od zakończenia prac czy dostawy towaru sprzedawca nie podejmie żadnych czynności, by swe wynagrodzenie otrzymać.

Aby jednak nabywca pozostał spokojny co do swej sytuacji, winien wezwać sprzedawcę do doręczenia faktury VAT ze wskazaniem terminu zapłaty. Jeśli ten w wyznaczonym terminie nie spełni żądania, nabywca ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wpłacenie świadczenia do depozytu sądowego, przy czym jeśli wysokość należności nie została sprecyzowana, nabywca sam może wskazać, jaka jego zdaniem jest należna. Wpłacenie świadczenia do depozytu sądowego zwalnia nabywcę ze zobowiązania wobec sprzedawcy.Newsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)