Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Jaki podatek od drogi w gospodarstwie?

Obrazek

Pytanie: Czy droga wewnątrz gospodarstwa podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, czy od nieruchomości?

Andrzej Sawa23 maja 2017, 14:06

Odpowiedź: W myśl art. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. DzU z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Decydujące znaczenie przy ustalaniu podatku, jakim dany grunt zostanie obciążony jest ewidencja gruntów. Zapisy w niej zawarte są dla organu samorządu terytorialnego wiążące. Zgodnie z przepisami § 68 ust. 1 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2001 r., nr 38, poz. 454 ze zm.) użytki rolne są oznaczone następującymi symbolami:

  • grunty orne − R,
  • sady − S,
  • łąki trwałe − Ł,
  • pastwiska trwałe − Ps,
  • grunty rolne zabudowane − Br,
  • grunty pod stawami − Wsr,
  • grunty pod rowami − W,
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr.
  • Nieużytki oznaczone są symbolem N.

Jeśli zatem w ewidencji gruntów droga oznaczona jest jednym z powyższych symboli, winna być opodatkowana podatkiem rolnym. W przeciwnym przypadku gmina winna wydać decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości.

Fot. ŁuczakPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)