Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kiedy kończy się okres gwarancji na budynki gospodarcze?

Obrazek

Nasz Czytelnik zlecił firmie ogólnobudowlanej wykonanie budynków gospodarczych, jednak ich odbiór nie nastąpił od razu, a budynki objęte są dwuletnią gwarancją. Rolnik zastanawia się, kiedy kończy się okres gwarancji na roboty budowlane? Odpowiada specjalista-prawnik.

 

 

adw. Mikołaj Pomin7 lutego 2023, 07:00

Kiedy kończy się okres gwarancji?

Firma ogólnobudowlana wykonała dla mnie budynki gospodarcze, jednak sam odbiór nastąpił 2 miesiące od zakończenia budowy. Zgodnie z umową budynki objęte są dwuletnią gwarancją. Od kiedy biegnie okres gwarancji w tym przypadku?

Mirosław P. (woj. kujawsko-pomorskie)

Termin gwarancji na roboty budowlane

W omawianym przypadku mamy z pewnością do czynienia z umową o roboty budowlane. Jej definicja zawarta jest w art. 628 Kodeksu cywilnego (przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności, związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia).

Zasady dotyczące zarówno rękojmi, jak i gwarancji, nie zostały wprost określone w omawianej umowie; w tym zakresie ostatecznie ustawodawca odsyła do zasad określonych przy umowie sprzedaży. Wykonawca może zatem, a nie musi udzielić gwarancji na wykonane prace. O tym, od kiedy wykonawcę wiąże gwarancja, decyduje zatem umowa między stronami. W przypadku, gdy nie zawiera takich rozstrzygnięć, stosować należy dyspozycję zawartą w art. 577 § 4 Kodeksu wskazującą, że termin ten biegnie od dnia wydania rzeczy inwestorowi.

Można zatem przyjąć, że w omawianym przypadku termin gwarancji biegnie od dnia przekazania budynków Czytelnikowi, o ile co innego nie wynika z ustaleń stron, a w zasadzie zapisów udzielonej gwarancji.

adw. Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 02/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)