Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kiedy pozwolenie na budowę silosów?

Obrazek

Pytanie: Jakie warunki należy spełnić, by wybudować silosy na zboże o kubaturze większej niż 30 m3?

adw. Mikołaj Pomin10 lutego 2019, 09:28
Odpowiedź: Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy Prawo budowlane – t.j. DzU z 2018 r., poz. 1202). Obowiązek ten nie dotyczy, m.in. budowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a)    parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b)    płyt do składowania obornika,
c)    szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d)    naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości do 7 m,
e)    suszarni kontenerowych o zabudowie do 21 m2.
Powyższe budowy wymagają zgłoszenia właściwemu organowi, tj. staroście (art. 29 ust. 1 punkt 1 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy).

Jak z powyższego wynika, budowa zbiorników na materiały sypkie zboże o kubaturze większej niż 30 m3 wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedtem jednak należy wystąpić o decyzję ustalającą warunki zabudowy obejmujące inwestycję − jeśli na danym terenie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Następnie winien zostać sporządzony projekt budowlany przez uprawnioną osobę, spełniający warunki określone, m.in. przez przepisy rozporządzenia ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2014 r., poz. 81). Projekt wraz z wnioskiem oraz załącznikami (decyzja o warunkach zabudowy, prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane itp.) stanowi podstawę do ewentualnego wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)