Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kłopotliwy transformator

Obrazek

Pytanie: Na mojej posesji od kilkudziesięciu lat stoi transformator, który uniemożliwia rozbudowę gospodarstwa. Czy mogę domagać się jego usunięcia?

Andrzej Sawa23 listopada 2016, 09:05

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od kilku okoliczności, o czym już wielokrotnie pisaliśmy przy okazji omawiania problemów związanych ze słupami energetycznymi na polach. Generalnie rzecz biorąc, zgodnie z treścią art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego właściciel może domagać się przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń, jeśli osoby trzecie naruszają przysługujące mu prawo własności. Dotyczy to oczywiście takich sytuacji, gdy osoba korzystająca z gruntu nie dysponuje prawem do władania gruntem skutecznym względem właściciela (np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, decyzja sądu lub innego organu, itp.).

Odnosząc powyższe do opisanej sytuacji stwierdzić należy, że o ile właściciel nie wyraził zgody na posadowienie transformatora, może domagać się od zakładu energetycznego jego usunięcia lub przeniesienia w inne miejsce. Należy się jednak liczyć z tym, że zakład może złożyć wniosek o nabycie części gruntu zajętej pod transformatorem przez zasiedzenie, jeśli przez co najmniej 30 lat korzystał z niego bez ograniczeń i bez jakiejkolwiek umowy.

W przypadku uwzględnienia takiego żądania przeniesienie stacji będzie bardzo utrudnione i zależne od woli zakładu energetycznego.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)