Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Koszty geodety

Obrazek

Pytanie: Mój sąsiad bez mojej wiedzy i zgody wynajął geodetę, który wyszukał kamienie graniczne i odtworzył granice działek. Sąsiad domaga się zwrotu połowy kosztów pracy geodety, mimo że nie przedstawił mi żadnego rachunku ani protokołu z czynności. W toku tych prac okazało się jednak, że od ponad 40 lat moja rodzina korzysta z części nieruchomości sąsiada, której zwrotu on się teraz domaga. Czy powinienem zwrócić sąsiadowi połowę kosztów? Czy mogę zasiedzieć użytkowany kawałek

Andrzej Sawa24 sierpnia 2016, 09:50

Odpowiedź: W myśl zasady określonej w art. 152 Kodeksu cywilnego, sąsiedzi zobowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz współdziałania przy utrzymaniu stałych znaków granicznych. Winni zatem dokonywać wszelkich czynności z tym związanych – dbania o znaki graniczne, miedzę itp. To samo dotyczy kosztów rozgraniczenia i utrzymania stałych znaków granicznych − sąsiedzi zobowiązani są ponosić je po połowie, niezależnie do wielkości sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Oczywiście sąsiad, który zlecił dokonanie czynności geodecie winien przedstawić drugiemu rachunki opiewające na te koszty oraz dokumenty potwierdzające dokonanie czynności. Bez tego Czytelnik ma prawo odmówić zwrotu połowy tych wydatków.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zasiedzenia, nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nastąpić może wtedy, gdy osoba inna niż właściciel posiada ją „jak właściciel” nieprzerwanie przez 20 lat (przy posiadaniu w dobre wierze) lub 30 lat (przy posiadaniu w złej wierze). Jednym z elementów koniecznych do zasiedzenia jest zatem posiadanie samoistne. Różni się ono od posiadania zależnego, tj. posiadania na podstawie umowy tym, że jest niezależne od woli właściciela.

Jeśli zatem Czytelnik jest w stanie wykazać, że on oraz jego poprzednicy prawni mieli w samoistnym posiadaniu, nieprzerwanie przez co najmniej 30 lat dany fragment pola, może nabyć jego własność w drodze zasiedzenia.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)