Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Koszty za przegrane zasiedzenie

Obrazek

Pytanie: Kilka miesięcy temu wystąpiłem do sądu z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości.

Andrzej Sawa24 grudnia 2014, 08:40

Sąd ogłosił jednak postanowienie, w którym oddalił mój wniosek. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? Czy odzyskam koszty, które poniosłem (koszty sądowe, biegłego, adwokata)?

Odpowiedź: Czytelnik przegrał zainicjowaną przez siebie sprawę sądową. Zasadą jest, że strona przegrywająca sprawę ponosi jej koszty, a więc koszty postępowania. Na koszty te składają się opłaty sądowe, wynagrodzenia biegłych, pełnomocników procesowych. Jeśli sprawę przegrała strona, na której wniosek wszczęto postępowanie, sąd nie zwraca jej kosztów poniesionej opłaty, wynagrodzenia biegłego oraz pełnomocnika tej strony. Sąd może ponadto zobowiązać przegrywającego sprawę do zwrotu stronie przeciwnej kosztów postępowanie, jakie strona ta poniosła w trakcie postępowania.

Z listu wynika, że ogłoszone postanowienie zapadło przed sądem I instancji. Czytelnik winien zatem złożyć wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek taki należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia. Po otrzymaniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem pozostaje 14 dni na złożenie apelacji do sądu II instancji. Jeżeli jednak wniosek o uzasadnienie nie został złożony, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia postanowienia można złożyć apelację. W takim przypadku uzasadnienie postanowienia sporządzane jest po złożeniu apelacji.

Dopiero orzeczenie sądu II instancji ostatecznie rozstrzygnie, kto sprawę wygrał i co za tym idzie – kto i w jakim zakresie poniesie koszty postępowania. Reasumując, w omawianym przypadku Czytelnik nie odzyska wyłożonych kosztów, o ile postanowienie sądu I instancji nie zostanie zmienione.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)