Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kto odpowiada za podrzucane śmieci?

Obrazek

Pytanie Czytelnika: Na moje pole położone pod lasem przy drodze przez cały czas ktoś podrzuca różne śmieci. Czasem opony, stare dywany, a nawet stare sprzęty, czy śmieci budowlane. Nie można namierzyć sprawcy. Co z tym zrobić i jakie konsekwencje grożą mi, jako właścicielowi gruntu?

adw. Mikołaj Pomin20 lipca 2021, 17:55
Problem śmieci na polu jest nadal powszechny. Problemy z odnalezieniem sprawców i opieszałość służb państwowych, niestety nie pomagają w zwalczeniu tej plagi. Sprawcy czują się bezkarni i pozbywają się śmieci już nie tylko w lasach, ale i na cudzych polach, łąkach, w rowach, czy na osiedlach. Jedną z wielu przyczyn takiego stanu rzeczy były do niedawna niskie kary za śmiecenie i nielegalne składowiska.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na nałożenie na sprawcę kary za wyrzucenie śmieci do lasu w wysokości do 5000 zł. Niestety, za zaśmiecanie cudzych gruntów sankcje są jednak niższe. Zgodnie z przepisem art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń, kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości, podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany. Jest to zatem aż pięć razy mniej niż za zaśmiecanie lasu.

Najczęściej śmieci wywożone są z gospodarstw domowych. Gorzej jednak, gdy takie odpady wyrzucają podmioty, które zobowiązane są do ich odzysku lub unieszkodliwiania. W takich przypadkach zastosowanie znajdują przepisy ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (DzU z 2007 r., nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), które przewidują karę grzywny lub aresztu.

Ustrzec się przed podrzuceniem śmieci jest bardzo trudno. Jeżeli właściciel nie ma możliwości ogrodzenia posesji, warto rozważyć montaż kamery internetowej reagującej na ruch, która może pomóc w ustalaniu sprawców podrzucania nieczystości.

„Namierzonego” sprawcę podrzucenia śmieci, poza grzywną, mogą czekać jeszcze konsekwencje cywilne wobec właściciela pola czy lasu. Może on domagać się od sprawcy naprawienia szkody, czyli pokrycia kosztów zebrania i wywozu odpadów. Odszkodowanie może też obejmować zniszczone plony.

Adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)