Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kwietniowe zmiany w prawie

Obrazek

W kwietniu br. zmianie uległy następujące przepisy prawne:

18 kwietnia 2014, 10:45
  • wejdzie w życie 23.04 – rozporządzenie ministra rolnictwa i r. w. z 24.03.2014 r. (poz. 458) w/s terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych partii tego materiału,
  • od 21.04 – ustawa z 12.12.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (DzU z 20.02.2014 r., poz. 228),
  • od 19.04 – rozporządzenie ministra rolnictwa i r. w. z 21.03.2014 r. zm. rozp. w/s terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (DzU z 4.04.2014 r., poz. 441),
  • od 18.04 – ustawa z 21.02.2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (dzU z 3.04.2014 r., poz. 434),
  • od 17.04 – obwieszczenie ministra rolnictwa i r. w. z 30.01.2014 r. (poz. 494) w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i r. w. w/s szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych,
  • od 14.04 – obwieszczenie ministra rolnictwa i r. w. z 13.12.2013 r. (poz. 475) w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i r. w. w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • od 3.04 – rozporządzenie ministra rolnictwa i r. w. z 4.03.2014 r. zm. rozp. w/s szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (DzU z 19.03.2014 r., poz. 346),
  • od 2.04 – obwieszczenie ministra rolnictwa i r. w. z 14.01.2014 r. (poz. 427) w/s ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i r. w. w/s zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)