Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Legalizacja starego silosu

Obrazek

W 2002 r. wybudowałem na zgłoszenie silos. Okazało się jednak, że w gminie nie ma na to żadnych dokumentów. Co z tym teraz można zrobić?

adw. Mikołaj Pomin24 października 2020, 19:12
Zgodnie z obowiązującymi w 2002 r. przepisami at. 29 ust. 1 punkt 1) podpunkt d) ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymagała budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej – naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m. Budowa silosów o większych rozmiarach lub pojemności wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.

Organem właściwym, do którego należało kierować zgłoszenia oraz wnioski o pozwolenie na budowę byli właściwi starostowie. Zgłoszenie skierowane do gminy winno zostać przez nią skierowane niezwłocznie do właściwego starosty; jeżeli jednak tego nie zrobiono, a silos został wykonany, właściciel może przeprowadzić postępowanie legalizacyjne (naprawcze).

Postępowanie takie zostanie wszczęte z urzędu, jeżeli organ nadzoru budowlanego przeprowadzi kontrolę z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej i ustali, że budowę wykonano bez zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Zakres postępowania naprawczego określi ten organ w postanowieniu.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)