Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Moje drzewo przewróciło się na płot sąsiada. Kto odpowiada za szkody?

Obrazek
Pytanie: Podczas wichury moje drzewo uszkodziło płot sąsiada. Czy ja za to odpowiadam? Czy sąsiad może domagać się ode mnie odszkodowania?
adw. Mikołaj Pomin18 marca 2020, 10:38
Odpowiedź: Rzeczywiście, w zależności od okoliczności tego wypadku właściciel (lub posiadacz) drzewa, a ściśle rzecz biorąc – właściciel (posiadacz) ziemi, na której rośnie, może odpowiadać za szkody spowodowane jego upadkiem. Co do zasady, władający zobowiązany jest dbać o nieruchomość, jak również o jej części składowe tak, by nie stanowiły dla nikogo zagrożenia. Oczywistym jest, że szczególne obowiązki związane są z koniecznością utrzymania w należytym stanie budynków i budowli posadowionych na gruncie. Rzadziej jednak właściciele lub posiadacze zdają sobie sprawę z konieczności zadbania także o rośliny.

Kto odpowiada za szkodę?

Odpowiedzialność właściciela oparta jest na zasadzie winy, co oznacza, że odpowiadał będzie w sytuacji, gdy poszkodowany udowodni mu zaniedbanie, powstałą szkodę i jej wysokość oraz związek przyczynowy między tym zaniedbaniem i powstałą szkodą. Zaniedbanie, o którym mowa, może polegać na przykład na nieprzycięciu na czas suchych gałęzi, niezabezpieczeniu spróchniałego lub uszkodzonego pnia. Jeśli jednak szkoda powstała z powodu nadzwyczaj silnego wiatru, czego nie można było przewidzieć, właściciel może uwolnić się od odpowiedzialności.

Szkody wyrządzone przez zawalenie się budowli

Warto zwrócić uwagę na odmiennie uregulowaną odpowiedzialność właściciela (posiadacza) budynku. Zgodnie z treścią art. 434 Kodeksu cywilnego, za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wyniknęło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Tutaj odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie ryzyka, co oznacza, że to właściciel lub posiadacz budynku musi wykazać, że za szkodę nie odpowiada.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)