Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Nabycie udziałów bez podatku

Obrazek

Pytanie: Jestem dzierżawcą 8 ha działki rolnej, będącej gospodarstwem rolnym. Obecni właściciele nabyli część udziałów w ziemi przez dziedziczenie dwa lata temu, a pozostałą część ponad pięć lat temu. Czy mogę nabyć udziały w tym gospodarstwie? W jaki sposób zabezpieczyć na przyszłość nabycie tych udziałów, które właściciele nabyli dwa lata temu, by nie zapłacili podatku dochodowego po dziedziczeniu?

adw. Mikołaj Pomin2 listopada 2019, 09:00
Odpowiedź: Udziały w nieruchomości rolnej mogą być przedmiotem obrotu, tj. mogą być sprzedawane bez ograniczeń. Należy jedynie pamiętać o treści art. 166 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub części tego udziału, pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem, albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy − innymi słowy, jeżeli współwłaściciele nie prowadzą gospodarstwa na tej ziemi.

Rzeczywiście, w przypadku sprzedaży gospodarstwa nabytego w drodze dziedziczenia, sprzedający może być zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w przypadku sprzedaży majątku nabytego w drodze spadkobrania przed upływem pięciu lat. Najprostszym sposobem zabezpieczenia sprzedaży, o którą pyta Czytelnik, jest zawarcie ze spadkobiercami umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów, na podstawie której strony zobowiążą się do zawarcia umowy sprzedaży za określony czas, za cenę i na warunkach ustalonych w umowie przedwstępnej.

Umowa taka powinna zostać zawarta u notariusza, a roszczenie o jej zawarcie powinno (w interesie nabywającego) zostać zawarte w dziale III księgi wieczystej tej nieruchomości.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)