Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Najnowsze zmiany w prawie

Obrazek

W ostatnim czasie zmieniły się następujące przepisy związane z rolnictwem:

14 lutego 2014, 11:18
 • Wejdzie w życie 22.02. – rozporządzenie ministra rolnictwa i r. w. z 22.01.2014 r. (poz. 182) w/s sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
 • od 6.02. – rozporządzenie ministra rolnictwa i r. w. z 27.01.  w sprawie podziału środków na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (DzU z 5.02. 2014 r., poz. 171)

  STYCZEŃ 2014:

 

 • od 30.01 –rozporządzenie ministra rolnictwa i r. w. z 22.01.2014 r. (poz. 147) w/s granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (wejdzie w życie 14.02.2014 r.)
 • od 28.01. – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 19.12.2013 r. (poz. 56) zm. rozp. w/s zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
 • od 24.01. – rozporządzenie ministra rolnictwa i r.w. z 17.12.2013 r. zm. rozp. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego PROW 2007-2013
 • od 23.01 – rozporządzenie Rady Ministrów z 17.01.29014 r. w/s wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański  pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (DzU z 22.01.2014 r., poz. 115)
 • od 22.01 – rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.2013 r. w/s wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych na rok 2014 (DzU z 21.01.2014 r., poz. 103)
 • od 21.01 – rozporządzenie Rady Ministrów z 13.01.29014 r. (poz. 91) w/s wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014-2016
 • od 21.01 – rozporządzenie Rady Ministrów z 13.01.29014 r. (poz. 92) w/s wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2014-2016
 • od 21.01 – rozporządzenie Rady Ministrów z 13.01.29014 r. (poz. 93) w/s wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2014-2016
 • od 1.01.2014 - rozporządzenie ministra rolnictwa i r. w. z 27.11. 2013 r. (poz. 1549) w/s pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin.

 Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)