Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Nocne prace polowe: czy rolnik może pracować w polu po 22.00?

Obrazek

Sąsiedzi naszego Czytelnika zarzucają mu zakłócanie ciszy nocnej, bo ten pracuje w polu po 22.00. Czy rolnik nie może pracować w polu nocą ze względu na hałas? Co ze żniwami i wąskim oknem pogodowym? Odpowiada nasz specjalista, prawnik.

adw. Mikołaj Pomin4 września 2023, 10:15

Nocne prace polowe w żniwa

Sąsiedzi zarzucają mi, że prowadzę prace polowe po 22.00 i zakłócam ciszę nocną. Czy rzeczywiście po tej godzinie nie można prowadzić prac polowych w okresie żniw, choć sprzyjają temu warunki pogodowe?

Krzysztof Z. (woj. mazowieckie)

Zakłócanie ciszy nocnej przez rolnika

Obowiązkiem państwa, wynikającym z ustawodawstwa unijnego jest dbanie o środowisko, przez co należy rozumieć też ochronę przed nadmiernym hałasem. Podstawowym przepisem ustawodawstwa krajowego w tym zakresie jest art. 112 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Wprowadza on generalne zasady ochrony przed hałasem (art. 112 i następne) sprowadzające się do obowiązku zapewnienia "jak najlepszego stanu akustycznego środowiska". To ogólne pojęcie, na które składa się szereg działań, do których zobligowane są organy państwa, instytucje samorządowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

Jednym z nich jest utrzymanie hałasu na odpowiednim dopuszczalnym poziomie, określonym w rozporządzeniu ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity DzU 2014.112). Rozporządzenie wprowadza zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu dla rodzajów terenów, przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkaniową, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przykładowo dopuszcza się hałas dla obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na poziomie od 40 do 60 dB (decybeli) w zależności od pory doby oraz źródła hałasu, a dla zabudowy zagrodowej od 45 do 60 dB.

Musimy zaznaczyć, że poziom hałasu wyznaczony dla poszczególnych terenów ze względu na ich zabudowę nie ma wiele wspólnego z ewentualnym zakłócaniem spokoju. Generalnie bowiem poziomy hałasu na danym terenie nie muszą być przekroczone przez działające gospodarstwo rolne. Co innego, gdy praca na polu w porze nocnej, a więc pomiędzy godz. 22.00 i 6.00 powoduje czasowy hałas. Wtedy to możemy mieć do czynienia z wykroczeniem z art. 52 § 1 Kodeksu wykroczeń (kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny). Nie jest tajemnicą, że prace polowe, szczególnie w okresie żniw, odbywają się przy sprzyjającej pogodzie i by zdążyć, prowadzi się je w nocy. Nie zawsze spotyka się to ze zrozumieniem sąsiadów, szczególnie gdy do zabudowań jest niedaleko, a hałas się niesie.

Rolnik prowadzący prace w nocy w razie wizyty policji czy straży gminnej może mandat przyjąć bądź odmówić przyjęcia. W drugim przypadku jednak będzie musiał bronić się przed sądem, że prace prowadzone były wyjątkowo i ze względu na ważne okoliczności. Warto też starać się podchodzić ze zrozumieniem do innych i ograniczać hałas.

adw. Mikołaj Pomin
fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 09/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)