Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Źle naliczona ulga w podatku rolnym

Obrazek

Pytanie: Dwa lata temu urząd gminy naliczył mi ulgę w podatku rolnym. Ostatnio dostałam informacje z urzędu, że ulga została źle naliczona i urząd wydał nową decyzję zmieniającą poprzednią. Czy urząd może zmienić swoją decyzję po dwóch latach?

adw. Mikołaj Pomin3 marca 2019, 09:28
Jedną z zasad postępowania administracyjnego jest zasada wynikająca z art. 16 Kodeksu postępowania administracyjnego − zasada trwałości decyzji administracyjnych. W uproszczeniu oznacza to, że ostateczne decyzje administracyjne mogą zostać uchylone, zmienione lub unieważnione wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie i jedynie z ważnych przyczyn. Dodatkowo, jedynie w wyjątkowych przypadkach wzruszenie ostatecznej decyzji nie jest ograniczone czasowo.

Z przytoczonego pytania nie wynika, z jakich przyczyn decyzja ustalająca wysokość ulgi w podatku rolnym została zmieniona oraz na podstawie którego z przepisów. Generalnie jednak wskazać należy, że ewentualna zmiana decyzji musi być poprzedzona wszczęciem postępowania administracyjnego, w toku którego strona może się wypowiedzieć w sprawie.
Art. 240 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2018 r., poz. 800) zawiera obszerny katalog okoliczności, które uzasadniają wznowienie postępowania administracyjnego. Każde rozstrzygnięcie w toku postępowania wznowieniowego, w tym również ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie, może zostać zaskarżone przez strony i poddane ocenie organu wyższej instancji.

Również w tym przypadku Czytelnik miał prawo złożenia odwołania od nowej decyzji, jeśli nie zgadzał się z jej treścią. Termin na złożenie odwołania wynosił 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji.

adw. Mikołaj Pomin

Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Może zadać je w poniższym formularzu. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi tak szybko jak to możliwe:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)