Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odejście od podatku VAT

Obrazek

Pytanie: Na jakich warunkach rolnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT i czy gdy skorzystał ze zwolnienia w podatku VAT, może wrócić do tego zwolnienia?

Andrzej Sawa10 marca 2017, 09:01

Odpowiedź: Co do zasady, podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, tj. wszelką działalność handlową, usługową, produkcyjną. Do kręgu tego zalicza się także rolników, którzy jako rolnicy ryczałtowi, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. (DzU z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Zwolnienie podatkowe oznacza nie tylko brak obowiązku odprowadzenia tego podatku, lecz również zwolnienie m.in. z obowiązku wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych podatku VAT oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.
 Rolnik ryczałtowy ma prawo zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia. Warunki, jakie musi spełnić podatnik, by skutecznie zrezygnować ze zwolnienia, zostały zawarte w art. 43 ust. 3 ustawy i są następujące:

  •   rolnik dokonał w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 tys. zł;
  • dokona zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT, prowadził ewidencję podatkową, a także prowadził ewidencję sprzedaży przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rezygnuje on ze zwolnienia (art. 43 ust. 4 ustawy).

Podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać z tego zwolnienia. Winni jednak są pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o powyższym przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnik ponownie chce skorzystać ze zwolnienia.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)