Odejście od podatku VAT

Odejście od podatku VAT

Pytanie: Na jakich warunkach rolnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT i czy gdy skorzystał ze zwolnienia w podatku VAT, może wrócić do tego zwolnienia?

r e k l a m a

Odpowiedź: Co do zasady, podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, tj. wszelką działalność handlową, usługową, produkcyjną. Do kręgu tego zalicza się także rolników, którzy jako rolnicy ryczałtowi, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. (DzU z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Zwolnienie podatkowe oznacza nie tylko brak obowiązku odprowadzenia tego podatku, lecz również zwolnienie m.in. z obowiązku wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych podatku VAT oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego...

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii